"Ngày Hội Nhập Học Đợt 2" Dành Cho Tân Sinh Viên Khóa 2022.

Ngày 20/8/2022 trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tổ chức “Ngày hội nhập học” dành cho tân sinh viên khóa 2022. Đây là sự kiện quan trọng nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu thêm về quá trình đào tạo hệ 9+, công việc và học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp.

1/e3b0cbb80aadcff396bc_17082022022437946_yqkksboh.mlf.jpg

Một phương thức giáo dục thiết thực trong thời đại mới, đồng thời trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập năng động và hiện đại tại trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

 
1/48959adc40c98597dcd81_17082022022446602_z1rskwa5.gs3.jpg
1/0c58c8111204d75a8e152_17082022022446149_02diu13l.yc0.jpg
 

 

 
 
Đăng ký xét tuyển