Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh- Sinh viên DAP

Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh- Sinh viên DAP

Thắc mắc của Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An:

+ Các vấn đề về Chương trình đào tạo xin liên hệ Phòng Đào tạo theo Số điện thoại 0274.3774652 hoặc theo địa chỉ email: phongdaotao@dongan.edu.vn 

 

+ Các vấn đề về đời sống sinh hoạt (như Lịch học, kỷ luật nền nếp,  v.v…) xin liên hệ Phòng Công tác Học sinh sinh viên theo Số điện thoại 0274.3774654 hoặc theo địa chỉ email: phongctsv@dongan.edu.vn

 

+ Các vấn đề về việc sinh hoạt của Học sinh – Sinh viên ở lại Ký túc xá xin liên hệ Phòng Quản lý Ký túc xá và Quản lý nhà xe theo Số điện thoại 0274.3739147 hoặc theo địa chỉ email: ktx@dongan.edu.vn

Đăng ký xét tuyển
 
 
 

<