Địa chỉ :
90, Đường 30/4, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ Email

admin@dongan.edu.vn

Điện thoại: (0274)3774647
Fax: (0274)3774573

 

Đăng ký xét tuyển