HỘI THI TÌM HIỂU VĂN HÓA VÀ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VIỆT NAM LẦN V, NĂM 2023

Chúc mừng trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đã xuất sắc tham gia và lập thành tích tại cuộc thi "Tìm hiểu văn hóa và tín ngưỡng dân gian Việt Nam lần V, năm 2023" 
💐 Bạn Nguyễn Thị Thu Hà CLB Học sinh 3 rèn luyện đạt giải nhì.
💐Đơn vị trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đạt giải phong trào.

1/z4875440044844-fea549cdd60a71610fbe8ea922504e7e_13112023103743632_qj253ea5.xir.jpg
1/z4875465114293-96381f0b0ecd00fe322cce73212f4ff9_13112023103929147_wd4lz3bt.khe.jpg

Thông qua hội thi đội thi của trường đã có một buổi trải nghiệm, học tập kiến thức về văn hóa, tín ngưỡng, những giá trị tích cực, có ý nghĩa đối với đời sống xã hội Việt Nam.

1/z4875439955998-b4da1ae355db22e5481ae69035b131de_13112023103740538_e3fa5yjc.b20.jpg
1/z4875439929079-d072ee8e52ae79754ba279243622fef3_13112023103737710_ra1apc0w.ch0.jpg
1/z4875439904126-2c9624cdcfaa3b99dd1e53cce3eb9233_13112023103734601_xgz53k2r.axd.jpg
1/z4875439805146-27a18a9da252ae4bd4c924244d0af6c0_13112023103725538_t0szsfvq.hqd.jpg

 

 
 
Đăng ký xét tuyển