Giới thiệu nhân sự DAP tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Dĩ An, nhiệm kỳ 2021-2026

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 08/3/2021 Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An (DAP) đã tích cực tổ chức Hội nghị hiệp thương, Hội nghị thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, đúng quy trình các bước để giới thiệu nhân sự DAP tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham gia Hội nghị có AHLĐ.TS. Tạ Xuân Tề - Hiệu Trưởng Nhà trường; Đồng chí Trần Ngọc Lợi - Bí thư Chi bộ; Cùng các lãnh đạo Phòng ban, Khoa, Trung tâm.

 

1/5b6b7d34c0b733e96aa6_11032021031534388_vv1jggng.xrt.jpg

 

Nội dung của hội nghị bao gồm: Giới thiệu người ứng cử; hội nghị lấy ý kiến cử tri và mở rộng để thảo luận.

 

1/637336ef8c6c7f32267d_11032021031534825_kba0wniw.1lv.jpg
AHLĐ.TS. Tạ Xuân Tề - Hiệu Trưởng triển khai hội nghị
1/8c44c1c07c438f1dd652_11032021031535841_kz2ioncz.2xn.jpg

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung về: phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nhân sự của DAP ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026 và tóm tắt tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử. Nhân sự được ứng cử là: Đồng Chí Đinh Bá Hách – Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

1/5d240988b20b4155181a_11032021031839467_tawt3fog.ab5.jpg

1/42e85077e8f41baa42e5_11032021031537419_oz3jfmw0.x2z.jpg

 

Trên cơ sở nghiên cứu tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Dĩ An, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí cao đối với nhân sự của DAP - Đồng Chí Đinh Bá Hách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 
1/9da0b18e090dfa53a31c_11032021031535388_pi15uuj2.eeg.jpg

1/8be72fc19542661c3f53_11032021031536388_qgcsmqru.15r.jpg

Các đại biểu biểu quyết đối với nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026

1/d373a66d1deeeeb0b7ff_11032021031534997_hs1jtyjo.c4b.jpg
1/6720b97e03fdf0a3a9ec_11032021031534591_evnbaxss.ubn.jpg

 

Biên bản các hội nghị, hồ sơ, tài liệu có liên quan sẽ được gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

- Lê Trần Tâm Thi - Phòng Truyền thông - 

 

 

 
 
 
Đăng ký xét tuyển
1