Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ 9+4 đợt 1

1/8c619161ce200c7e5531_13072022112323391_zn3mrala.bxe.jpg
Stt Mã hồ sơ Họ đệm Tên Ngày sinh Ngành học Ghi chú
1 22DA0619 Đào Trần Khả Ái 28/11/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
2 22DA1241 Nguyễn Khả Ái 04/02/2007 Tiếng Nhật  
3 22DA0745 Chu Quốc An 28/11/2007 Cắt gọt kim loại  
4 22DA1204 Dương Hà Mỹ An 23/10/2007 Thiết kế đồ họa  
5 22DA0492 Dương Hoài An 09/01/2007 Công nghệ ô tô  
6 22DA1500 Đậu Nguyễn Hà An 25/08/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn  
7 22DA1598 Lê Hồ Quốc An 08/11/2004 Quản trị mạng máy tính  
8 22DA1084 Lê Văn An 17/12/2007 Công nghệ ô tô  
9 22DA1366 Nguyễn Hoàng Anh Lưu An 01/12/2007 Kế toán doanh nghiệp  
10 22DA1040 Nguyễn Quốc An 01/04/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
11 22DA1097 Nguyên Thị Thúy An 05/05/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
12 22DA1440 Dương Huỳnh Anh 26/10/2006 Quản trị kinh doanh  
13 22DA1340 Dương Tú Anh 09/10/2022 Điện Công nghiệp  
14 22DA0226 Đặng Thị Kim Anh 20/12/2007 Quản trị khách sạn  
15 22DA1135 Đặng Thị Phương Anh 01/09/2007 Kế toán doanh nghiệp  
16 22DA0315 Đoàn Nguyễn Na Anh 07/06/2007 Công nghệ ô tô  
17 22DA0630 Đỗ Viết Quang Anh 07/05/2007 Tiếng Trung Quốc  
18 22DA1609 Hoàng Thị Kim Anh 19/11/2007 Kế toán doanh nghiệp  
19 22DA0405 Hoàng Thị Quỳnh Anh 08/10/2007 Kế toán doanh nghiệp  
20 22DA0628 Hoàng Thị Quỳnh Anh 28/01/2007 Tiếng Hàn Quốc  
21 22DA0999 Hoàng Thị Quỳnh Anh 28/01/2007 Tiếng Hàn Quốc  
22 22DA1227 Hoàng Thị Vân Anh 12/06/2007 Kế toán doanh nghiệp  
23 22DA0182 Hồ Bá Hoài Anh 25/12/2007 Công nghệ ô tô  
24 22DA0789 Hồ Vân Anh 15/06/2007 Thiết kế đồ họa  
25 22DA0187 La Thị Ngọc Anh 04/11/2006 Quản trị nhà hàng  
26 22DA0423 Lâm Thị Kim Anh 14/11/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
27 22DA1528 Lê Hoàng Tuấn Anh 24/02/2007 Công nghệ ô tô  
28 22DA0719 Lê Minh Anh 17/10/2007 Tiếng Trung Quốc  
29 22DA0362 Lê Tuấn Anh 03/04/2007 Công nghệ ô tô  
30 22DA0772 Lê Thị Yến Anh 31/07/2007 Quản trị khách sạn  
31 22DA1586 Lê Vũ Việt Anh 09/11/2007 Cơ điện tử  
32 22DA1155 Lưu Đức Anh 14/04/2007 Công nghệ ô tô  
33 22DA0431 Lưu Quỳnh Anh 02/01/2007 Tiếng Trung Quốc  
34 22DA1094 Ngô Tuấn Anh 10/07/2006 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
35 22DA1373 Ngô Thị Hà Anh 06/05/2007 Tiếng Trung Quốc  
36 22DA0130 Nguyễn Đức Anh 08/05/2007 Công nghệ ô tô  
37 22DA0503 Nguyễn Đức Anh 06/03/2007 Công nghệ ô tô  
38 22DA0990 Nguyễn Đức Anh 31/03/2007 Quản trị mạng máy tính  
39 22DA1112 Nguyễn Hoàng Anh 22/04/2007 Thiết kế đồ họa  
40 22DA0192 Nguyễn Lê Kim Anh 04/01/2006 Quản trị kinh doanh  
41 22DA1652 Nguyễn Ngọc Anh 10/05/2007 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  
42 22DA0163 Nguyên Phương Anh 24/08/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn  
43 22DA0306 Nguyễn Thị Lan Anh 20/06/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
44 22DA0615 Nguyễn Thị Mỹ Anh 15/11/2007 Thiết kế đồ họa  
45 22DA0555 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/04/2006 Quản trị kinh doanh  
46 22DA1451 Nguyễn Thị Phương Anh 26/12/2007 May thời trang  
47 22DA1259 Phạm Ngọc Anh 26/03/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
48 22DA0434 Phạm Quỳnh Anh 16/02/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
49 22DA1154 Phạm Thị Kim Anh 28/11/2007 Tiếng Hàn Quốc  
50 22DA1675 Phạm Thị Kim Anh 28/11/2006 Tiếng Hàn Quốc  
51 22DA0731 Phạm Thị Mỹ Anh 20/07/2007 Tiếng Hàn Quốc  
52 22DA1409 Phạm Vũ Việt Anh 06/05/2007 Điện Công nghiệp  
53 22DA1013 Phan Ngô Minh Anh 19/12/2007 Kế toán doanh nghiệp  
54 22DA0962 Phùng Ngọc Anh 28/10/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn  
55 22DA1328 Phùng Thế Anh 30/08/2007 Quản trị mạng máy tính  
56 22DA1369 Quách Lê Minh Anh 14/12/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
57 22DA1161 Quản Bá Quốc Anh 28/02/2007 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  
58 22DA0375 Trần Tuyết Anh 03/11/2006 Thiết kế đồ họa  
59 22DA1134 Trần Thị Xuân Anh 09/06/2007 Quản trị khách sạn  
60 22DA1153 Trần Văn Duy Anh 15/04/2007 Công nghệ ô tô  
61 22DA1193 Vũ Đức Anh 29/08/2007 Điện Công nghiệp  
62 22DA1068 Cao Thị Ngọc Ánh 31/01/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
63 22DA0232 Đinh Thị Ngọc Ánh 09/03/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
64 22DA1478 Hồ Văn Ánh 07/03/2007 Quản trị kinh doanh  
65 22DA1557 Lê Thị Ngọc Ánh 11/11/2007 Tiếng Trung Quốc  
66 22DA0553 Hoa Hoàng Ấn 27/10/2006 Công nghệ ô tô  
67 22DA1513 Bùi Phạm Duy Bảo 13/08/2005 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
68 22DA1593 Bùi Phạm Gia Bảo 25/12/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
69 22DA0757 Bùi Quốc Bảo 18/11/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
70 22DA1239 Lại Cao Gia Bảo 16/01/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
71 22DA0275 Lê Tuấn Bảo 11/10/2007 Thiết kế đồ họa  
72 22DA1004 Nguyễn Duy Bảo 29/10/2007 Công nghệ ô tô  
73 22DA1539 Nguyễn Đoàn Gia Bảo 04/11/2007 Điện Công nghiệp  
74 22DA0385 Nguyễn Khắc Bảo 06/07/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
75 22DA0751 Phạm Lê Duy Bảo 09/08/2007 Công nghệ ô tô  
76 22DA1166 Trần Quốc Bảo 24/01/2007 Điện Công nghiệp  
77 22DA1370 Trần Thế Bảo 14/06/2007 Công nghệ ô tô  
78 22DA1306 Nguyễn Sỹ Anh Bắc 17/02/2007 Cắt gọt kim loại  
79 22DA0164 Đặng Khánh Băng 23/09/2007 Điện Công nghiệp  
80 22DA0344 Lê Chí Bằng 04/11/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
81 22DA1520 Lê Thị Ngọc Bích 18/04/2007 Quản trị khách sạn  
82 22DA0988 Huỳnh Văn Biên 17/09/2000 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  
83 22DA1234 Đào Ngọc Như Bình 03/01/2007 Tiếng Nhật  
84 22DA0008 Đặng Văn Bình 26/10/2006 Công nghệ ô tô  
85 22DA0476 Đinh Duy Bình 05/12/2007 Công nghệ ô tô  
86 22DA0504 Lê Văn Bình 20/03/2007 Điện Công nghiệp  
87 22DA0361 Mai Văn Bình 29/06/2006 Công nghệ ô tô  
88 22DA1547 Nguyễn Danh Bình 19/01/2022 Công nghệ ô tô  
89 22DA1321 Nguyễn Nam Bình 01/07/2007 Thiết kế đồ họa  
90 22DA0040 Nguyễn Thanh Bình 20/09/2000 Tiếng Anh  
91 22DA0689 Phạm Hà Bình 24/09/2007 Công nghệ ô tô  
92 22DA0515 Phạm Thanh Bình 29/07/2007 Công nghệ ô tô  
93 22DA1504 Lương Văn Cảnh 01/08/2007 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  
94 22DA0754 Nguyễn Phúc Cảnh 05/08/2007 Công nghệ ô tô  
95 22DA1144 Trương Văn 09/10/2007 Thiết kế đồ họa  
96 22DA0235 Hoàng Quý Công 28/11/2000 Tiếng Trung Quốc  
97 22DA0393 Mai Thành Công 16/06/2007 Công nghệ ô tô  
98 22DA0858 Nguyễn Thừa Công 05/05/2006 Công nghệ ô tô  
99 22DA0733 Chề Gia Cường 24/11/2007 Công nghệ ô tô  
100 22DA0822 Hoàng Mai Cường 26/07/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
101 22DA0725 Nguyễn Đình Minh Cường 12/05/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
102 22DA1459 Nguyễn Minh Cường 06/02/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
103 22DA1584 Nguyễn Thế Cường 10/12/2007 Công nghệ ô tô  
104 22DA1002 Nguyễn Trọng Cường 08/02/2007 Công nghệ ô tô  
105 22DA0406 Phan Quốc Cường 06/02/2007 Cơ điện tử  
106 22DA1511 Nguyễn Hoàng Chánh 12/09/2007 Điện tử công nghiệp  
107 22DA1325 Bùi Thị Bảo Chân 27/04/2007 Kế toán doanh nghiệp  
108 22DA0973 Nguyễn Phúc Chân 02/07/2007 Thiết kế đồ họa  
109 22DA0834 Hoàng Minh Châu 07/12/2006 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
110 22DA0842 Lê Thị Hà Châu 05/10/2006 Du lịch lữ hành  
111 22DA1608 Nguyễn Hoàng Châu 06/01/2007 Quản trị khách sạn  
112 22DA0347 Nguyễn Lê Ngọc Châu 26/06/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
113 22DA1274 Nguyễn Thị Minh Châu 21/04/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
114 22DA0191 Phạm Ngọc Trân Châu 10/05/2007 Quản trị kinh doanh  
115 22DA1317 Trịnh Minh Châu 17/05/2007 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  
116 22DA0589 Nguyễn Thị Bích Chi 07/04/2007 Quản trị kinh doanh  
117 22DA1272 Trần Quỳnh Chi 10/10/2007 Quản trị kinh doanh  
118 22DA0856 Nguyễn Trọng Chí 01/12/2006 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
119 22DA0288 Nguyễn Lê Xuân Chiến 27/07/2007 Công nghệ ô tô  
120 22DA0687 Nguyễn Minh Chiến 10/09/2007 Công nghệ ô tô  
121 22DA0982 Nguyễn Minh Chiến 28/10/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
122 22DA0457 Phạm Quyết Chiến 14/07/2007 Công nghệ ô tô  
123 22DA1107 Vũ Văn Chiến 05/08/2006 Công nghệ ô tô  
124 22DA1678 Phạm Văn Chọn 27/01/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
125 22DA1413 Đào Dương Chúc 25/05/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
126 22DA1120 Nguyễn Quang Chung 23/04/2007 Điện Công nghiệp  
127 22DA0923 Nguyễn Thành Chung 08/01/2007 Tiếng Anh  
128 22DA1468 Nguyễn Công Danh 10/09/2007 Điện Công nghiệp  
129 22DA0765 Nguyễn Quốc Danh 19/11/2006 Cơ điện tử  
130 22DA0448 Phạm Hoàng Danh 20/09/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
131 22DA1377 Từ Ngọc Diễm 28/12/2007 Quản trị khách sạn  
132 22DA1197 Trương Minh Diện 22/09/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
133 22DA1164 Nguyễn Đình Doanh 30/01/2007 Điện Công nghiệp  
134 22DA0132 Chung Ngọc Cẩm Dung 20/09/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
135 22DA0343 Lê Hoàng Ngọc Dung 21/11/2007 Quản trị mạng máy tính  
136 22DA0779 Lê Mạnh Dung 24/04/2007 Công nghệ ô tô  
137 22DA1083 Nguyen Thi Phuong Dung 07/12/2007 Kế toán doanh nghiệp  
138 22DA0764 Nguyễn Thị Phương Dung 07/12/2007 Kế toán doanh nghiệp  
139 22DA1257 Đào Tuấn Dũng 22/05/2007 Công nghệ ô tô  
140 22DA0546 Định Công Dũng 12/11/2006 Du lịch lữ hành  
141 22DA1098 Đinh Văn Dũng 12/06/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
142 22DA1145 Đoàn Quốc Dũng 15/02/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
143 22DA1470 Lê Quang Dũng 09/09/2007 Công nghệ ô tô  
144 22DA1634 Ngô Nguyễn Quốc Dũng 03/08/2007 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  
145 22DA1141 Ngô Nguyễn Trung Dũng 04/02/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn  
146 22DA1339 Nguyễn Công Dũng 28/11/2007 Công nghệ Ô Tô  
147 22DA1196 Nguyễn Tấn Dũng 11/06/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
148 22DA0417 Nguyễn Trí Dũng 14/03/2007 Công nghệ ô tô  
149 22DA1668 Nguyễn Trương Dũng 09/07/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
150 22DA1632 Tạ Mạnh Dũng 19/04/2007 Cơ điện tử  
151 22DA0402 Từ Công Dũng 22/06/2007 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  
152 22DA1195 Văn Tiến Dũng 25/08/2007 Công nghệ thực phẩm  
153 22DA1574 Bùi Quang Đức Duy 07/09/2007 Cơ điện tử  
154 22DA0242 Huỳnh Nguyễn Phương Duy 27/11/2006 Công nghệ ô tô  
155 22DA1309 Lê Bảo Đăng Duy 27/06/2006 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  
156 22DA0046 Lê Trọng Duy 27/11/2004 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
157 22DA0331 Nguyễn Hồng Bảo Duy 16/08/2007 Cơ điện tử  
158 22DA0445 Nguyễn Tuấn Duy 09/11/2007 Công nghệ ô tô  
159 22DA0029 Phạm Hoàng Duy 20/02/2002 Công nghệ ô tô  
160 22DA1400 Trần Phạm Bảo Duy 30/04/2007 Thiết kế đồ họa  
161 22DA0840 Trương Vũ Duy 04/02/2007 Điện Công nghiệp  
162 22DA0782 Võ Thành Duy 03/08/2007 Công nghệ ô tô  
163 22DA0313 Vũ Tuấn Duy 23/02/2007 Cắt gọt kim loại  
164 22DA1157 Nguyễn Thùy Duyên 22/11/2007 Kế toán doanh nghiệp  
165 22DA1669 Võ Phan Mỹ Duyên 23/06/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn  
166 22DA1533 Đoàn Thị Ánh Dương 24/11/2007 Quản trị kinh doanh  
167 22DA1147 Hồ Ngọc Ánh Dương 22/09/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
168 22DA0319 Lê Thị Thùy Dương 07/08/2007 Quản trị kinh doanh  
169 22DA1600 Lê Thị Thùy Dương 06/06/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
170 22DA0936 Lê Văn Dương 24/03/2007 Công nghệ ô tô  
171 22DA1408 Nguyễn Đăng Dương 01/08/2005 Cắt gọt kim loại  
172 22DA1606 Nguyễn Quang Dương 18/07/2007 Quản trị nhà hàng  
173 22DA1034 Nguyễn Thái Dương 30/06/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
174 22DA1497 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/10/2006 Công nghệ thực phẩm  
175 22DA0918 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/07/2007 Tiếng Trung Quốc  
176 22DA0363 Nguyễn Văn Dương 20/10/2006 Công nghệ ô tô  
177 22DA0597 Trần Bình Dương 26/11/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn  
178 22DA0924 Trần Thái Thùy Dương 17/03/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
179 22DA0318 Trịnh Nguyễn Thùy Dương 22/10/2007 Quản trị kinh doanh  
180 22DA1524 Vũ Ngọc Dương 28/11/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
181 22DA1131 Nguyễn Quốc Đại 22/02/2006 Công nghệ ô tô  
182 22DA1092 Trần Thị Kim Đào 01/06/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
183 22DA0293 Đào Tiên Đạt 11/04/2007 Công nghệ ô tô  
184 22DA0723 Đinh Công Thành Đạt 07/12/2006 Công nghệ ô tô  
185 22DA0851 Đoàn Tiến Đạt 14/11/2007 Thiết kế đồ họa  
186 22DA0520 Nguyễn Minh Đạt 22/02/2007 Điện Công nghiệp  
187 22DA1123 Nguyễn Phát Đạt 24/10/2007 Công nghệ ô tô  
188 22DA1082 Nguyễn Tấn Đạt 27/08/2007 Điện Công nghiệp  
189 22DA0528 Nguyễn Thành Đạt 22/02/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
190 22DA0664 Phạm Thành Đạt 25/04/2006 Công nghệ ô tô  
191 22DA0422 Thái Doãn Đạt 12/07/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
192 22DA0929 Trần Tiến Đạt 13/03/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
193 22DA1249 Trần Võ Minh Đạt 27/12/2007 Công nghệ ô tô  
194 22DA0489 Trịnh Hữu Đạt 10/11/2007 Công nghệ ô tô  
195 22DA0380 Phạm Hải Đăng 03/12/2007 Công nghệ ô tô  
196 22DA0247 Phan Tuấn Đăng 09/06/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
197 22DA0269 Lê Minh Điền 31/12/2004 Công nghệ ô tô  
198 22DA1603 Nguyễn Tấn Thanh Điền 04/04/2007 Thiết kế đồ họa  
199 22DA1090 Vũ Lê Tiên Điền 07/01/2006 Kế toán doanh nghiệp  
200 22DA1354 Lê Đủ Điều 17/08/2005 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
201 22DA1152 Phan Kiên Định 04/10/2007 Công nghệ ô tô  
202 22DA1036 Lê Tâm Đoan 24/07/2007 Tiếng Nhật  
203 22DA1008 Nguyễn Võ Việt Đoan 31/08/2007 Công nghệ ô tô  
204 22DA0911 Cao Bảo Đức 29/09/2005 Công nghệ ô tô  
205 22DA1245 Cao Xuân Đức 25/03/2007 Cơ điện tử  
206 22DA0704 Hoàng Trung Đức 17/01/2007 Điện Công nghiệp  
207 22DA1073 Nguyễn Anh Đức 06/12/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
208 22DA0565 Nguyễn Anh Đức 13/11/2007 Điện Công nghiệp  
209 22DA0124 Nguyễn Chí Đức 22/07/2005 Công nghệ ô tô  
210 22DA0774 Nguyễn Minh Đức 20/02/2007 Cơ điện tử  
211 22DA1665 Nguyễn Trung Đức 23/01/2005 Kỹ thuật chế biến món ăn  
212 22DA1118 Phạm Công Đức 14/05/2007 Điện Công nghiệp  
213 22DA0373 Phạm Trần Ngọc Đức 14/10/2007 Quản trị mạng máy tính  
214 22DA0149 Trương Viết Minh Đức 13/07/2007 Công nghệ ô tô  
215 22DA1224 Võ Văn Đức 25/11/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn  
216 22DA0890 Đặng Phạm Trà Giang 28/12/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
217 22DA0496 Lưu Huỳnh Tùng Giang 01/04/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
218 22DA0744 Nguyễn Liêu Giang 16/12/2007 Du lịch lữ hành  
219 22DA0667 Nguyễn Thị Hương Giang 11/04/0207 Tiếng Anh  
220 22DA0446 Nguyễn Thị Ngọc 20/03/2007 Quản trị kinh doanh  
221 22DA0709 Nguyễn Thị Thu 05/10/2007 Quản trị kinh doanh  
222 22DA0165 Phùng Hải 29/06/2007 Điện Công nghiệp  
223 22DA1171 Trần Hải Hà 29/10/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
224 22DA1212 Trần Thanh 28/06/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
225 22DA1403 Đào Hoàng Hải 10/07/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
226 22DA0739 Lê Đình Hải 18/09/2006 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
227 22DA0270 Lê Long Hải 06/12/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
228 22DA0494 Lê Tiến Hải 01/06/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
229 22DA0871 Mai Chí Hải 20/12/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
230 22DA0855 Nguyễn Hải 03/07/2006 Thiết kế đồ họa  
231 22DA1175 Nguyễn Thiên Hải 23/06/2022 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
232 22DA1205 Trịnh Tiến Hải 31/05/2007 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  
233 22DA1450 Vy Thiên Hải 02/06/2007 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  
234 22DA0243 Ngô Bích Hạnh 24/11/2007 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)  
235 22DA0287 Đõ Minh Hào 05/06/2007 Công nghệ ô tô  
236 22DA0762 Lai Thế Hào 03/10/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
237 22DA1281 Lương Lê Hào 11/01/2007 Thiết kế đồ họa  
238 22DA0867 Mai Xuân Hào 13/08/2007 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  
239 22DA0663 Phan Tấn Hào 02/09/2005 Kỹ thuật chế biến món ăn  
240 22DA0570 Thái Nhật Hào 15/04/2007 Quản trị kinh doanh  
241 22DA0691 Trần Nhật Hào 02/01/2007 Quản trị nhà hàng  
242 22DA0257 Trần Gia Hạo 06/11/2007 Kế toán doanh nghiệp  
243 22DA0367 Dương Thị Mỹ Hằng 07/12/2007 Kế toán doanh nghiệp  
244 22DA0722 Nguyễn Thúy Hằng 12/05/2007 Tiếng Hàn Quốc  
245 22DA0726 Tô Thị Thanh Hằng 11/02/2007 Quản trị kinh doanh  
246 22DA0412 Trần Thị Thúy Hằng 28/03/2007 Quản trị khách sạn  
247 22DA0809 Cù Thị Gia Hân 10/07/2007 Tiếng Anh  
248 22DA0860 Đỗ Dương Trúc Hân 13/06/2007 Tiếng Hàn Quốc  
249 22DA1213 Lê Ngọc Khả Hân 26/12/2007 Quản trị kinh doanh  
250 22DA1495 Lê Thị Ngọc Hân 15/04/2007 Thiết kế đồ họa  
251 22DA1137 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 02/09/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
252 22DA0646 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân 07/02/2007 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
253 22DA0672 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 21/06/2006 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  
254 22DA1664 Nguyễn Nhã Hân 23/02/2005 Thiết kế đồ họa  
255 22DA1183 Nguyễn Thị Ngọc Hân 31/08/2007 Quản trị kinh doanh  
256 22DA0566 Trần Lê Ngọc Hân 05/08/2006 Tiếng Nhật  
257 22DA0957 Trần Nguyễn Gia Hân 24/05/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn