Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đoàn Đại biểu DAP đã có mặt tại Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ☀️Sáng ngày 27/9/2023, 22 Đại biểu của Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tham gia phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triễn lãm tỉnh Bình Dương với sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh.1/z4758518263322-bf1e25e29889260b3f37f34b8fbf5164_06102023013138320_aomjo2yv.epl.jpg
1/z4758518261967-b283c6351935691676a39d5a5f55ce64_06102023013138289_vfhzh1xh.riu.jpg
1/z4758518250130-de79df126418ce3550ad88bd675bd29b_06102023013139320_2134e0zu.qx4.jpg
1/z4758518245015-783c2c5b075b0dc83b56f7a820172fe0_06102023013138258_gu2jerwc.qkn.jpg
1/z4758518238008-f5e57cbb0bb4eee409f9c3006215a183_06102023013137867_qpmb2hra.m0b.jpg

 

Đăng ký xét tuyển
 
 
 

<