Kế toán doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc tại Phòng Kế toán của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và có thể đảm nhận vị trí sau:

Trang: 1


fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP