Dongan.edu.vn
TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

TIN DONGAN.EDU.VN

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Cuốn sổ tay này sẽ cung cấp những thông tin cơ bản nhất liên quan đến việc học tập, rèn luyện và các chế độ chính sách đối với sinh viên trong suốt thời gian học tập tại Trường cũng như các điều k ...

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An


Trụ sở: Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

ĐT: (0650) 3774647

FAX: (0650) 377-4573

Email: tuyensinh@dongan.edu.vn

Trang Chủ | Sơ Đồ | Liên Hệ


Bản quyền © 2013 Dong An Polytechnic