Quan hệ Doanh nghiệp - Thực tập - Việc làm

Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Vinpearl

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Nhà trường về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn kết đào tạo với thực tiễn, sáng 15/8/2018, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (DAP) và Công ty cổ phần Vinpearl (Vinpearl) long trọng tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên.