TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 16/9/2014 của Tỉnh uỷ  và Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 20/10/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An . Sáng 26/5/2015, Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 
fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP