Cơ điện tử

     Cơ điện tử là sự tích hợp các lĩnh vực cơ bản gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật máy tính. Bạn có phẩm chất cần cù, ham học hỏi; thích nghiên cứu, tìm hiểu thiết bị, máy móc; đam mê về lập trình, điều khiển hệ thống tự động, thiết kế, chế tạo các sản phẩm Robot,…

Trang: 1


fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP