Danh sách học sinh, sinh viên. Nhóm 5 khóa 2017 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NỘP TIỀN BHYT BỔ SUNG NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 125/TB-CĐNCNCĐA, 01/9/2017)

  Nhóm 5, khóa 2017

 

Mức đóng: 29,250 đồng/ tháng x số tháng bổ sung (tùy theo thời hạn thẻ cũ).

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/09/2017: Đóng bổ sung: 88.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/10/2017: Đóng bổ sung: 59.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/11/2017: Đóng bổ sung: 30.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/12/2017: Không đóng bổ sung (trừ những học sinh,sinh viên chưa đóng lần đầu) 

 

Stt Họ đệm Tên Ngày sinh Nguyện
 vọng 1
Đã Nộp
khi nhập học
Số tiền
 phải nộp bổ sung
Ghi rõ thời hạn thẻ cũ
1 Hồ Châu Nam 01/08/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
2 Nguyễn Văn An 30/04/1999 Công nghệ thông tin     351,000    
3 Trần Trọng Thanh Bình 04/10/1999 Công nghệ thông tin               -      
4 Nguyễn Xuân Cao 28/05/1999 Công nghệ thông tin               -      
5 Võ Minh Công 13/06/1998 Công nghệ thông tin     351,000    
6 Trần Quốc Hữu 14/09/1998 Công nghệ thông tin     351,000    
7 Trần Trung Kiên 02/05/1999 Công nghệ thông tin     351,000    
8 Đỗ Vũ Thanh Long 30/09/1999 Công nghệ thông tin     351,000    
9 Huỳnh Quốc Phú 19/07/1999 Công nghệ thông tin     351,000    
10 Trần Thế Tài 16/08/1999 Công nghệ thông tin     351,000    
11 Trịnh Quốc Thắng 15/02/1999 Công nghệ thông tin     351,000    
12 Nguyễn Công Thuần 27/09/1998 Công nghệ thông tin     351,000    
13 Nguyễn Thanh Tùng 03/05/1999 Công nghệ thông tin               -      
14 Hoàng Thị Thùy Linh 30/10/1999 Quản trị khách sạn     351,000    
15 Lê Thị Phương 12/05/1999 Quản trị khách sạn     351,000    
16 Nguyễn Trường Ân 12/08/1996 Quản trị mạng máy tính               -      
17 Lê Hoàng Anh 25/05/1998 Quản trị mạng máy tính     351,000    
18 Nguyễn Tuấn Anh 15/08/1997 Quản trị mạng máy tính     351,000    
19 Trần Văn Điệp 08/12/1999 Quản trị mạng máy tính               -      
20 Hoàng Văn Nguyên 13/02/1998 Quản trị mạng máy tính               -      
21 Ninh Hoài Phong 25/10/1999 Quản trị mạng máy tính               -      
22 Giang Thanh Phong 09/08/1999 Quản trị mạng máy tính     351,000    
23 Tô Tiến Thành 02/11/1997 Quản trị mạng máy tính     351,000    
24 Lâm Thị Thùy Trang 03/07/1999 Quản trị mạng máy tính     351,000    
25 Ngô Minh Triều 20/01/1999 Quản trị mạng máy tính               -      
26 Trần Đông Luyến 23/10/1999 Quản trị nhà hàng     351,000    
27 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 27/07/1999 Quản trị nhà hàng     351,000    
28 Nguyễn Thị Bảo Trâm 22/09/1999 Quản trị nhà hàng     351,000    

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP