Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Toàn bộ học sinh trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An được nghỉ lễ Quốc Khánh trong 3 ngày từ Thứ bảy (31/08/2019) đến hết ngày Thứ hai (02/09/2019). 

Các bạn sinh viên DAP lưu ý để nghỉ lễ, sau đó đi học lại đúng ngày.

1/nghi-le-0209_28082019034251962_u1vs0mkd.bj0.jpg

 

 
 
 
Đăng ký xét tuyển
1