Kế hoạch Tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3

 

 

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNC  ĐỒNG AN

Số:    /KH-CĐNCNCĐA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày  01 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3  

 

1. Thời gian, địa điểm.

     - Thời gian: 8h00, Thứ 3, ngày 08 tháng 03 năm 2016;

     - Địa điểm: Khuôn viên Ký túc xá sinh viên (Khu C).

2. Thành phần tham dự

   * Ban Tổ chức

     Thầy Nguyễn Trung Thành                              Trưởng ban

     Thầy Nguyễn Việt Phương                               Phó ban

     Thầy Nguyễn Văn Hưng                                  Thành viên

   * Ban Giám khảo

     Thầy Trần Hữu Lịch                                         Trưởng ban

     Thầy Phạm Hồng Kỳ                                        Phó ban

     Cô Trương Kim Quý                                         Thành viên

     Cô Nguyễn Thị Lý                                            Thành viên

     Cô Nguyễn Bình Phương Thảo                          Thành viên

   * Các đội tham gia đăng ký dự thi

     - Mỗi Phòng ban, Khoa, Bộ môn, Tổ nhân viên môi trường đăng ký mỗi đơn vị một đội tham gia.

     - Mỗi lớp học sinh, sinh viên khóa 2014, 2015 lập thành 1 đội (tối đa 5 người/đội).

 

3. Nội dung chương trình

Stt

Nội dung

Thời gian

Chịu trách nhiệm

1

Tập trung, khai mạc chương trình

8h00 – 8h15

MC – Anh Hoàng (TS-TT)

2

Phổ biến nội quy và thể lệ cuộc thi

8h15 – 8h30

MC

3

Tiến hành chế biến, trang trí món ăn

8h30 – 10h30

Các đội thi

4

Thuyết trình, thẩm định món ăn, nhận xét, chấm điểm

10h30 – 11h30

Đội thi, BGK

5

Công bố kết quả, trao giải, bế mạc

11h30 – 12h00

Ban Tổ chức

 

4. Thể lệ hội thi và chuẩn bị

     - Các đơn vị lớp thành lập Đội thi và đăng ký hạn chót 9h00 sáng thứ 7, ngày 05/03/2016. Liên hệ cô Lê Thị Kim Ngân, Phòng Đào tạo (Điện thoại: 0989 913 563).

     - Các đội tự chuẩn bị sẵn nguyên liệu, thực phẩm, nước, công cụ, dụng cụ trước giờ thi. Ban tổ chức sẽ bố trí kê bàn ở vị trí mỗi đội. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi đội dự thi là 100.000 đồng/đội thi.

     - Các đội có 90 phút để chuẩn bị và hoàn thiện 1 bữa ăn gồm từ 3 – 4 món ăn và tối đa 5 phút để thuyết trình, giới thiệu. Nếu đội nào hoàn thành trước có thể báo với ban tổ chức để chấm điểm trước.

     - Ban Giám khảo theo dõi quá trình thực hiện món ăn các đội thi và  đánh giá chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Chất lượng, hình thức các món ăn, nội dung thuyết trình và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

     - Cơ cấu Giải thưởng gồm: Giải thưởng Nhất, Nhì, Ba dành cho khối Giảng viên, nhân viên và Giải thưởng Nhất, Nhì, Ba dành cho khối Học sinh, sinh viên.

 

5. Dự trù kinh phí

TT

Nội dung

Số tiền

1

Tiền thưởng cho các Đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba

Xem dự trù kinh phí chi tiết

2

Kinh phí hỗ trợ cho các đội dự thi (dự kiến có tối đa 28 đội tham gia)

Xem dự trù kinh phí chi tiết

3

Tiền in băng- rôn chào mừng

Xem dự trù kinh phí chi tiết

Tổng cộng

 

 

6. Phân công nhiệm vụ

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Chịu trách nhiệm

Hạn chót

1

Lập kế hoạch tổ chức chương trình

Phòng Đào tạo

A. Thành

01/03/2016

2

Lên ý tưởng, chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ, đăng ký tham gia hội thi

Các đơn vị,

Các lớp sinh viên

Trưởng đơn vị

05/03/2016

3

Thiết kế và in băng - rôn

Ban tổ chức

A Thành

Trước 08/03/2016

4

Vệ sinh khu vực tổ chức hội thi, chuẩn bị âm thanh, bố trí bàn ghế, nước uống tại địa điểm, treo băng - rôn

Phòng TCHC-TB

C Lý

Trước 8h00, 08/03/2016

5

Dẫn chương trình

Đoàn Thanh niên

A Hoàng

Chương trình

6

Chấm thi, trao giải

Ban Tổ chức

Ban Giám khảo

Kết thúc Hội thi

7

Tạm ứng Kinh phí trao giải

Ban Tổ chức

A Thành

Trước 08/03/2016

8

Chụp hình làm tư liệu

Khoa Điện

T. Vinh

Suốt chương trình

9

Bố trí lịch bù cho các lớp có lịch học sáng 08/03/2016

Phòng Đào tạo

C. Ngân

07/03/2016

 

Đề nghị Trưởng các Phòng, Khoa/Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến kế hoạch này cho các thành viên có liên quan và toàn thể học sinh, sinh viên được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Học sinh, Sinh viên;

- Lưu: TCHC-TB, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

 

Trần Hữu Lịch


Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip
Instagram Facebook Youtube Google