Tuyển sinh - Truyền thông

Thông báo tuyển sinh các lớp sơ cấp nghề, ngắn hạn và đặt hàng dạy nghề của Doanh nghiệp Khối ngành: Kỹ thuật và Công nghệ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Các lớp sơ cấp nghề, ngắn hạn và đặt hàng dạy nghề của Doanh nghiệp

Khối ngành: Kỹ thuật và Công nghệ

Thông báo tuyển sinh các lớp sơ cấp nghề, ngắn hạn và đặt hàng dạy nghề của Doanh nghiệp Khối ngành: Kinh tế và Dịch vụ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Các lớp sơ cấp nghề, ngắn hạn và đặt hàng dạy nghề của Doanh nghiệp

Khối ngành: Kinh tế và Dịch vụ

Thông báo Tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược và Điều dưỡng 2018

Hệ liên thông chính quy Từ trung cấp lên Cao đẳng ngành Dược và Điều Dưỡng năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 15/8 - 30/10/2018.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG 2018

Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển từ ngày 20/08/2018 - 04/09/2018

Thông báo tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ năm 2018 (đợt 1)

Chuyên ngành đào tạo:  Quản lý kinh tế;  Thời gian đào tạo: 12-15 tháng; Học phí:   55.000.000đ/khóa (Đóng làm 4 đợt)

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P3

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P3


Trang: 1 | 2 | 3