DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 1) NĂM HỌC 2018 - P5


STT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngành

421

Lê Thị

Thùy

Nữ

19/11/2000

Đồng Nai

Quản trị khách sạn

422

Hoàng Thị Thu

Thủy

Nữ

20/02/2000

Đăk Nông

Quản trị nhà hàng

423

Nông Văn

Thủy

Nam

11/20/2000

 

Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường

424

Nguyễn Thị Thu

Thủy

Nữ

05/04/2000

Tp.HCM

Quản trị khách sạn

425

Phan Thị

Thủy

Nữ

28/10/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

426

Tạ  Kim

Thủy

Nữ

29/09/2000

Hà Nam

Kế toán doanh nghiệp

427

Trương Thị Kim

Thủy

Nữ

15/09/2000

Bình Dương

Quản trị khách sạn

428

Bùi Thị Thu

Thúy

Nữ

27/06/2000

Bình Dương

Quản trị nhà hàng

429

Điền Thị Thu

Thúy

Nữ

24/07/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

430

Đinh Thị Ánh

Thúy

Nữ

07/05/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

431

Lý Thị Anh

Thư

Nữ

28/08/2000

 

Quản trị nhà hàng

432

Ngô Thị Anh

Thư

Nữ

13/04/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

433

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

06/11/2000

Bình Phước

Tiếng Nhật

434

Võ Ngọc Minh

Thư

Nữ

 

 

Quản trị mạng máy tính

435

Hồ Thị

Thương

Nữ

16/11/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

436

Mai Thị Hoài

Thương

Nữ

24/11/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

437

Nguyễn Thị

Thương

Nữ

13/02/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

438

Nguyễn Thị

Thương

Nữ

28/10/1999

 

Quản trị nhà hàng

439

Phạm Thị Thương

Thương

Nữ

14/05/2000

Bình Dương

Quản trị khách sạn

440

Văn Thị Thanh

Thương

Nữ

28/09/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

441

Nguyễn Hoàng

Trai

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

442

Dương Thị Huyền

Trang

Nữ

21/08/2000

Trà Vinh

Quản trị khách sạn

443

Lê Thị

Trang

Nữ

01/09/200

 

Hướng dẫn du lịch

444

Nguyễn Thị Thu

Trang

Nữ

 

 

Quản trị khách sạn

445

Nguyễn Thị Thùy

Trang

Nữ

13/08/2000

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

446

Nguyễn Thị Thúy

Trang

Nữ

08/03/2000

 

Tài chính - Ngân hàng

447

Nguyễn Thị Thùy

Trang

Nữ

06/05/2000

Bình Dương

Kế toán doanh nghiệp

448

Nguyễn Thị Thùy

Trang

Nữ

08/11/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

449

Phạm Thị Thu

Trang

Nữ

06/07/2000

Bình Phước

Kế toán doanh nghiệp

450

Phạm Thị Thùy

Trang

Nữ

23/04/2000

Đồng Nai

Quản trị khách sạn

451

Thị

Trang

Nữ

28/09/1999

Bình Phước

Quản trị khách sạn

452

Trần Đỗ Thùy

Trang

Nữ

05/01/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

453

Trịnh Thị Thùy

Trang

Nữ

28/07/2000

 

Quản trị nhà hàng

454

Đặng Thị Hoài

Trâm

Nữ

31/07/2000

Lâm Đồng

Quản trị khách sạn

455

Đỗ Thị Hoài

Trâm

Nữ

03/09/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

456

Lê Thị Bích

Trâm

Nữ

05/04/2000

Bình Thuận

Công nghệ may

457

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

Nữ

07/04/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

458

Nguyễn Thị Quỳnh

Trâm

Nữ

07/02/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

459

Phạm Thị Thu

Trâm

Nữ

31/12/2000

 

Quản trị kinh doanh

460

Bùi Thị Huyền

Trân

Nữ

12/02/2000

Tây Ninh

Quản trị kinh doanh

461

Nguyễn Huỳnh Khả

Trân

Nữ

02/02/2000

Trà Vinh

Quản trị khách sạn

462

Trần Hồ Bảo

Trân

Nữ

11/03/2000

Đồng Nai

Quản trị khách sạn

463

Trương Bảo

Trân

Nữ

04/05/2000

Đồng Nai

Quản trị nhà hàng

464

Phạm Hoàng Long

Trí

Nam

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

465

Phạm Minh

Trí

Nam

11/01/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

466

Phan Minh

Trí

Nam

13/01/2000

Đồng Nai

Quản trị khách sạn

467

Trần Bảo

Trinh

Nữ

11/01/2000

Trà Vinh

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

468

Kim Thị

Trình

Nữ

16/06/2000

Trà Vinh

Quản trị khách sạn

469

Đặng Thị Mai

Trúc

Nữ

14/11/2000

Trà Vinh

Hướng dẫn du lịch

470

Đoàn Thị Ngọc

Trúc

Nữ

27/04/2000

 

Quản trị nhà hàng

471

Hồ Sỹ

Trung

Nam

15/08/2000

Hà Tỉnh

Công nghệ ô tô

472

Lê Văn

Trung

Nam

08/01/2000

Bình Phước

Quản trị mạng máy tính

473

Phạm Quốc

Trung

Nam

08/05/2000

Bình Phước

Cắt gọt kim loại

474

Nguyễn Xuân

Trường

Nam

30/04/1999

Bình Dương

Công nghệ ô tô

475

Đào Thị Thu

Uyên

Nữ

03/07/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

476

Lê Thị Nhã

Uyên

Nữ

25/08/1999

Bình Dương

Quản trị khách sạn

477

Mã Thị

Uyên

Nữ

10/01/2000

Bình Phước

Công nghệ may

478

Nguyễn Thị Ngọc

Uyên

Nữ

05/06/2000

Hà Tây

Hướng dẫn du lịch

479

Nguyễn Thị Phương

Uyên

Nữ

27/09/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

480

Trần Thị Thu

Uyên

Nữ

19/11/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

481

Trịnh Thu

Uyên

Nữ

11/10/2000

Thái Nguyên

Quản trị nhà hàng

482

Thạch

Văn

Nam

 

 

 

483

Lục Thị

Vân

Nữ

13/12/2000

Lâm Đồng

Quản trị khách sạn

484

Nguyễn Thị

Vân

Nữ

03/12/2000

Hà Nội

Quản trị khách sạn

485

Nguyễn Thị Bích

Vân

Nữ

15/12/2000

 

Quản trị khách sạn

486

Nguyễn Thị Thu

Vân

Nữ

15/07/2000

Tp.HCM

Quản trị nhà hàng

487

Thạch Thị Lan

Vi

Nữ

24/12/2000

Trà Vinh

Hướng dẫn du lịch

488

Lê Hoàng

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

489

Hoàng Chung Quốc

Việt

Nam

27/06/2000

 

Công nghệ ô tô

490

Nguyễn Hoàng

Vinh

Nam

20/07/1991

Đồng Tháp

Cắt gọt kim loại

491

Nguyễn Phú

Vinh

Nam

10/13/2000

 

Công nghệ ô tô

492

Trần Văn Hoàng

Vinh

Nam

20/05/1998

Trà Vinh

Điện công nghiệp

493

Trịnh Hoàng

Vinh

Nam

13/12/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

494

Thóng Hưng

Nam

24/09/2000

Bà Rịa- Vũng Tàu

Công nghệ ô tô

495

Đinh Quang

Nam

01/09/2000

Bình Phước

Kế toán-Kiểm toán

496

Lê Huy

Nam

30/09/2000

Bình Phước

Cắt gọt kim loại

497

Nguyễn Anh

Nam

02/03/2000

 

Công nghệ ô tô

498

Nguyễn Quốc

Nam

14/09/1998

 

Quản trị kinh doanh

499

Nguyễn Trường

Nam

27/10/2000

Bình Phước

Tiếng Nhật

500

Phan Đình

Nam

01/01/1999

Bình Phước

Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường

501

Trị Thanh

Nam

 

Bình Phước

 

502

Trần Quốc

Vương

Nam

05/03/2000

 

Cắt gọt kim loại

503

Bùi Thị Tường

Vy

Nữ

30/06/2000

Bình Phước

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

504

Nguyễn Thị Tường

Vy

Nữ

20/03/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

505

Nguyễn Thị Tường

Vy

Nữ

08/03/2000

Lâm Đồng

Kế toán doanh nghiệp

506

Trần Phượng

Vỹ

Nữ

30/01/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

507

Lê Thị Thúy

Xuân

Nữ

07/07/2000

Bình Dương

Quản trị khách sạn

508

Nguyễn Anh

Ý

Nữ

05/09/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

509

Trần Thị Như

Ý

Nữ

08/08/2000

Cần Thơ

Quản trị khách sạn

510

Nguyễn Thị

Yến

Nữ

16/10/2000

Thái Bình

Tiếng Nhật

511

Nguyễn Thị Hồng

Yến

Nữ

08/03/2000

Lâm Đồng

Kế toán doanh nghiệp

512

Nguyễn Thị Kim

Yến

Nữ

14/06/2000

 

Kế toán doanh nghiệp

513

Nguyễn Thị Ngọc

Yến

Nữ

07/11/2000

 

Quản trị nhà hàng