Trường Đồng An ký giao ước kết nghĩa với trường THPT Thống Nhất-Bình Phước


Vào ngày 28/4 vừa qua, trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng An đã ký kết giao ước kết nghĩa cùng trường  THPT Thống Nhất-Bình Phước.

Đây là hoạt động thể hiện mối quan tâm và tính liên kết của nhà trường với các trường trong khu vực nói chung và trường THPT Thống Nhất-Bình Phước nói riêng. Hy vọng tình cảm liên kết giữa trường Đồng An và THPT Thống Nhất-Bình Phước sẽ ngày càng khắng khít và bền vững. 

 

 

 

Hạ My (tổng hợp)