Trường Đồng An đón tiếp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương


Vào ngày 13/12/2017, trường Đồng An đã có buổi đón tiếp các thanh viên của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đến trao đổi cùng nhà trường.