Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

(Từ 19/3/2018 đến 24/3/2018)

 Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 19/3/2018

Xuất phát lúc 04 :30

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Xuân Lộc, Đồng Nai

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.QTTB-VT: A.Quân

- K. Cơ khí: T.Hưng B

- K.Điện: T.Dũng

- BM.KTDN: C.Thùy

- P.CTHSSV: C.Châm

- 06 sinh viên

- Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

Xuân Lộc, Đồng Nai

Xuất phát lúc 06 :45

Tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Bình An, Bình Dương

- P.TS-TT: A.Hùng Anh

- K. Cơ khí: T.Hưng

Trường THPT Bình An, Bình Dương

15 :00

Chủ tịch HĐQT Họp toàn trường

- Chủ tịch HĐQT

- Ban giám hiệu:

- Giám đốc Tài chính

- Toàn thể Giảng viên, Nhân viên

Phòng họp A

Thứ Ba 20/3/2018

08:00-10:00

Công ty Nohara họp với Haindeco

Ban lãnh đạo của Nohara và Haindeco

(Phòng TC-HC, P.QTTB-VT  phối hợp với Haindeco công tác chuẩn bị) 

Phòng họp A

Thứ Tư 21/3/2018

07:00-16:30

Nohara tổ chức phỏng vấn khóa 11 và thi đầu vào khóa 12 (từ 21-22/3)

- Ban lãnh đạo của Nohara và Haindeco

- Học viên

(Phòng TC-HC, Phòng QTTB-VT phối hợp với Haindeco thực hiện)

Theo Kế hoạch của Nohara

Xuất phát lúc 06 :00

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Dĩ An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

- P.TS-TT: A.Hòa, A.Hùng Anh

- P.CTHSSV: A.Long

- BM.Ngoại ngữ: C.Oanh

- Khoa Cơ khí : T.Hưng

- Khoa Điện: T.Sơn

- BM.CNTT: T.Quý

- 06 sinh viên

- LX: A.Chương (xe 16 chỗ)

Dĩ An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thứ Năm 22/3/2018

Xuất phát lúc 05 :30

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bình Dương

- P.TS-TT: A.Hòa, A.Hùng Anh

- P.CTHSSV: Văn Thành

- BM.Ngoại ngữ: T.Tường

- Khoa Cơ khí: T.Thanh

- Khoa Điện: T.Đông

- BM.QTKSNH: C.Thảo

- 06 sinh viên

- LX: A.Chương (xe 16 chỗ)

Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bình Dương

Thứ Sáu 23/3/2018

Xuất phát lúc 05 :30

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Dầu Tiếng, Bình Dương

- P.TS-TT: A.Hòa, A.Hùng Anh

- P.CTHSSV: C.Châm

- BM.Ngoại ngữ: T.Mỹ

- Khoa Cơ khí : T.Hoài

- Khoa Điện: T.Tường

- BM.CNTT: C.Hường

- 06 sinh viên

- LX: A.Chương (xe 16 chỗ)

Dầu Tiếng, Bình Dương

Thứ Bảy 24/3/2018

Xuất phát lúc 06 :00

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa, A.Hùng Anh

- P.CTHSSV: A.Hoàng

- P.QTTB-VT: A.Quân

- Khoa Cơ khí: T.Thanh

- Khoa Điện: T.Hội

- 04 sinh viên

- LX: A.Chương (xe 16 chỗ)

Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ghi chú:

- Các Phòng : CTHSSV, TS-TT, Đào tạo, KĐCL-KT triển khai làm báo cáo theo công văn số 317/TCGDNN-ĐTCQ, 23/02/2018

- Đ/C Hách cập nhật danh sách biên chế Lực lượng DQTV toàn thị xã năm 2018 trước ngày 27/3/2018 theo Công văn số 44/BCH-DQ, 13/3/2018.

                                                                                                       Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                     Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                 (đã ký)

 

 

                                                                                                               ThS. Phạm Tấn Khoa

 

 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Lần 1, ngày 19/3/2018:

Thứ Ba 20/3/2018

08:30

Họp báo cáo tuyển sinh giai đoạn 1

-Ban giám hiệu: Thầy Tề, Thầy Định

- GĐTC: C.Thanh

- Trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn

- TP.CTHSSV: A.Thành

- P.TSTT: A.Hòa

-  P.Đào tạo: A.Thuận

Phòng họp C

 

Lần 2, Ngày 20/3/2018:

Thứ Sáu 23/3/2018

14:00

Họp Tổ chức tiếp Ban giám hiệu, Giáo viên, học sinh Trường THPT Vĩnh Cửu về Trường tham quan, hướng nghiệp

- BGH: Thầy Tề, Thầy Định

- P.CTHSSV: A.Thành

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.TCHC: A.Dương

- P.QTTB-VT: A.Trường

- Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn  

Phòng họp A

 

Lần 3, ngày 21/3/2018:

Thứ Năm 22/3/2018

08:30

Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.ĐN: A.Sơn

- P.QTTTB-VT: A.Quân

Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Các tuần khác