Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

(Từ 15/01/2018 đến 20/01/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 15/01/2018

08:00-17:00

(xuất phát: 07:00)

Tham dự Hội thảo  « Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Anh Quốc trong Giáo dục và Đào tạo Kỹ năng Nghề nghiệp »

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- LX: A.Chương (xe 7 chỗ)

Khách sạn Lotte Legend Hotel Saigon, Q1, TP.HCM

09:00-10:00

Họp Tuyển sinh - Truyền thông

- Ban giám hiệu: Thầy Định

- Phòng TS-TT

-  Phòng CTHSSV: A.Thành, A.Hoàng

- Khoa CNTT: Thầy Duy

Phòng họp D

15:00

Gửi báo cáo thống kê giáo dục nghề nghiệp theo công văn số 2522/SLĐTBXH-DN

- Phòng Đào tạo

- P.Tài chính

- P.CTHSSV

- P.TS-TT

Phòng TC-HC

Thứ Ba 16/01/2018

08:30-11:30

Đi liên hệ chỗ thực tập cho sinh viên

- Ban giám hiệu: Thầy Định

- P.ĐN: A.Sơn

 - Khoa Điện: T.Dũng, T.Hoanh

- Lái xe: A.Chương (07:30 xuất phát, xe 7 chỗ)

Công ty Cổ phần Trung Đông

14:00-15:00

Họp về phương án hướng nghiệp cho học sinh THPT

- Ban giám hiệu: Thầy Định

- Khoa Cơ khí: T.Hưng T.Dũng, T.Thanh

- Khoa Điện: T. Dũng, T. Đông

- BM.CNOT: T.Hiệp

- P.Đào tạo: T.Thuận

- P.TS-TT: Anh Hòa

- P.CTHSSV: A.Thành, A.Hoàng

- P.QTTB-VT: Anh Quân

Phòng họp D

Thứ Tư 17/01/2018

08:30

Họp thống nhất kế hoạch làm việc

- Ban giám hiệu: T.Khoa, T.Định

- GĐTC: C.Thanh

- P.TCHC: A.Dương, C.Hân

- P.Đào tạo: A.Thuận, A.Sơn

- P.ĐN: A.Sơn

- P. TC: C.Huyền

- P. QTTB-VT: A.Trường

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: A.Thành

- P.KĐCL-KT: A.Phường

Phòng họp C

10:30-11:30 Tiếp và làm việc với Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Lộc Ninh

- BGH: Th. Định, Th. Khoa

- P.TCHC: A. Dương

- P. Đào tạo: A. Thuận, A. Sơn

- CTHSSV: A. Thành, A. Hoàng

- Khoa Điện: Th. Dũng

- BM KS-NH: C. Xuân

- Ký túc xá: A. Hách.
Phòng họp D

Thứ Năm 18/01/2018

09:00

(xuất phát: 08:00)

Tham dự Hội thảo Công nghệ Giáo dục - Hội nhập với thị trường việc làm phối hợp với Tập đoàn K&H Đài Loan và TECOTEC Việt Nam

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- LX: A.Chương (xe 7 chỗ)

Tầng 2, tòa nhà E-Building, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2

Thứ Sáu 19/01/2018

13:30

Tham dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2017, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2018 của lực lượng vũ trang thị xã Dĩ An

- Ban tự vệ: A.Hách

Hội trường Ban CHQS thị xã Dĩ An

Chủ Nhật 21/01/2018

13:00

Tổ chức đưa học sinh 02 lớp Trung cấp Lộc Ninh, Bình Phước về Bình Phước

- Phòng Đào tạo: A.Sơn

- LX: A.Chương (xe 29 chỗ)

Trung tâm GDTX-HN & DN huyện Lộc Ninh, Bình Phước

                                                                                                                                                                    Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2018

                                                                                                                                                                                                               Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                          Đã ký


                                                                                                                                                                                                            ThS. Phạm Tấn Khoa

 

 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Lần 1, ngày 16/01/2018:


Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Năm 18/01/2018

06:00

Đi liên hệ tuyển sinh

- BGH: Thầy Định

- P.TS-TT: Anh Hòa

- P.CTHSSV: Anh Hoàng

- Phòng TC-HC: Anh Dương, Chị Hạnh, Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

 - P.ĐN: Chú Sơn.

Đồng Nai

Thứ Sáu 19/01/2018

06:00

Đi liên hệ tuyển sinh

- BGH: Thầy Định

- P.TS-TT: Anh Hòa

- P.CTHSSV: Anh Hoàng

- Phòng TC-HC: Anh Dương, Chị Hạnh, Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

 - P.ĐN: Chú Sơn.

Đồng Nai

Thứ Bảy 20/01/2018

05:30

Đi liên hệ tuyển sinh

- BGH: Thầy Định

- P.TS-TT: Anh Hòa

- P.CTHSSV: Anh Hoàng

- Phòng TC-HC: Anh Dương, Chị Hạnh, Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

 - P.ĐN: Chú Sơn.

Đồng Nai


Các tuần khác