Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

(Từ 25/12/2017 đến 30/12/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 25/12/2017

05:30

Tổ chức đưa đón học sinh 02 lớp Trung cấp Lộc Ninh, Bình Phước về học tại trường

- Phòng Đào tạo: A.Sơn

- LX: A.Chương (xe 29 chỗ)

Trung tâm GDTX-HN & DN huyện Lộc Ninh, Bình Phước

14:00

Tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.ĐN: A.Sơn

- Đoàn TN: A.Hoàng

- LX: A.Cường (7 chỗ)

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Thứ Ba 26/12/2017

10:00-11:00

Hội thảo chuyên đề

Tiếng Anh là môn học lý thuyết, tích hợp hay thực hành trong hệ thống các trường cao đẳng nghề

(BMNN chủ trì)

- Ban Giám Hiệu

- Phòng Đào Tạo

- BM  Ngoại Ngữ

- Trưởng Phòng/ Khoa/ BM/ giảng viên có quan tâm
Phòng họp A

07:30-16:30

Tham dự Lễ khai mạc và tham gia kỳ thi tay nghề tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2017

 

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- Phòng Đào tạo: A.Sơn

- Khoa Cơ khí: T.Hưng

- Khoa Điện: T.Đông, T.Dũng

- BM.CNOT: T.Hiệp

- K.CNTT: T.Duy

- Sinh viên 5 nghề

- LX: A.Chương (xe 16 chỗ)

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương

Thứ Tư 27/12/2017

06:30-16:30

Tham gia kỳ thi tay nghề tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2017

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- Phòng Đào tạo: A.Sơn

- Khoa Cơ khí: T.Hưng

- Khoa Điện: T.Đông, T.Dũng

- BM.CNOT: T.Hiệp

- K.CNTT: T.Duy

- Sinh viên 5 nghề

- LX: A.Chương (xe 16 chỗ)

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương

08:00-10:00

Tổ chức cuộc thi rung chuông vàng Tiếng Anh năm 2017

Theo Kế hoạch số 01/KH-BMNN, 11/12/2017

Nhà thi đấu đa năng

15:00

Làm việc với Trung tâm GDQP-AN về tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng

- P.ĐT: T.Thuận

- P.CTHSSV: T.Thành

- P.Tài chính: A.Nhân

Trung tâm GDQP-AN

Thứ Năm 28/12/2017

06:30-16:30

Tham gia kỳ thi tay nghề tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2017

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- Phòng Đào tạo: A.Sơn

- Khoa Cơ khí: T.Hưng

- Khoa Điện: T.Đông, T.Dũng

- BM.CNOT: T.Hiệp

- K.CNTT: T.Duy

- Sinh viên 5 nghề

- LX: A.Chương (xe 16 chỗ)

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương

07:30 Kết nối quan hệ hợp tác với Công ty TNHH CamSo Việt Nam

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.ĐN: A.Sơn

- LX: A.Cường (xe 7 chỗ)
Công ty TNHH CamSo Việt Nam
15:00 Sang thăm và làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

- Chủ tịch HĐQT

- Nguyên Hiệu trưởng: T.Lịch

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TCHC: A.Dương

- P.Đào tạo: A.Thuận

- GĐTC: C.Thanh

- P.CTHSSV: A.Thành

- LX: A.Cường (xe 7 chỗ xuất phát tại trường lúc 14:15’)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Thứ Sáu 29/12/2017

10:30

Tham dự Lễ giới thiệu Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.CTHSSV: A.Hoàng

- LX: A.Cường ( xe 7 chỗ)

Trường Đại học Bình Dương

15:00-16:30

Tham dự Lễ Bế mạc Kỳ thi tay nghề tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2017

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- Phòng Đào tạo: A.Sơn

- Khoa Cơ khí: T.Hưng

- Khoa Điện: T.Đông, T.Dũng

- BM.CNOT: T.Hiệp

- K.CNTT: T.Duy

- Sinh viên 5 nghề và giáo viên luyện thi

- LX: A.Chương (xe 16 chỗ) 

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương

15:00

Tiếp và làm việc với Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

- Chủ tịch HĐQT

- Ban giám hiệu: T.Định

- GĐTC: C.Thanh

- P.TC-HC: A.Dương

- P.Đào tạo: A.Thuận

Phòng họp A

Thứ Bảy 30/12/2017

07:30-16:30

Nghỉ Tết Dương Lịch năm 2018 Theo Thông báo số 2017/TB-CĐCNCĐA, 16/12/2017

(Từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018)

 

 

Ghi chú:

- Ngày 29/12/2017 các đơn vị thực hiện theo Thông báo số 207/TB-CĐCNCĐA, ngày 16/12/2017 về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018.

- Ngày 25/12/2017 các đơn vị báo cáo thực hiện công tác tháng 12, Phòng TC-HC  tập hợp 15:00 chuyển Ban giám hiệu.

- Ngày 25/12/2017 Các đơn vị nộp góp ý dự thảo đề án "hình thành 03 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật chất lượng cao trên địa bàn tỉnh" theo Công văn số 3963/SLĐTB&XH-DN, ngày 14/12/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

                                                                                                                                                                                                                                                    Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 (đã ký)

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                  ThS. Phạm Tấn Khoa

 

 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Lần 1, ngày 27/12/2017:


- Hủy Kế hoạch sang thăm và làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vào lúc 15:00, ngày 28/12/2017. Lịch cụ thể P.TCHC sẽ thông báo sau.

 

Lần 2, ngày 27/12/2017:


Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Tư 27/12/2017

15:00

Hội thảo chuyên đề

Tiếng Anh là môn học lý thuyết, tích hợp hay thực hành trong hệ thống các trường cao đẳng nghề

(BMNN chủ trì)

- Ban Giám Hiệu

- Phòng Đào Tạo: A.Thuận

- Trưởng BM.CGKL

- Trưởng BM.ĐCN

- Trưởng BM.KTDN

- Trưởng BM.QTKSNH

- BM Ngoại Ngữ

- và các giảng viên có quan tâm

 

Phòng họp A

 

Lần 3, ngày 27/12/2017:

 

Hủy Kế hoạch tiếp và làm việc với Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai vào lúc 15:00, ngày 29/12/2017. Lịch cụ thể P.TCHC sẽ thông báo sau.

 

Lần 4, ngày 27/12/2017:

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Năm 28/12/2017

08:30

Kết nối quan hệ hợp tác với Công ty TNHH CamSo Việt Nam

- Ban giám hiệu: T.Định

- Phòng Đào tạo: T.Thuận

- BM.Cơ điện tử

- BM.Điện Công nghiệp

- P.ĐN: A.Sơn

Phòng họp B

 

Lần 5, ngày 29/12/2017:

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Bảy 30/12/2017

11:30-12:30

Đón, tiếp và làm việc với Viện đào tạo Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.QTTB-VT: A.Trường, A.Quân (mở cửa các địa điểm dẫn khách tham quan)

- P.TC-HC: A.Cường (lái xe điện và xe ô tô đón BGH và Khách), C.Tâm

- P.CTHSSV: A.Hoàng, A.Thành

Khuôn viên Trường


Các tuần khác