Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

(Từ 11/12/2017 đến 16/12/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Ba 12/12/2017

08:00-10:15 Tổ chức phỏng vấn việc làm cho sinh viên Theo Kế hoạch của Phòng Đối Ngoại Trung tâm Công nghệ cao

13:30

Kiểm tra công tác quản lý HSSV ở ký túc xá

Theo Thông báo số 196/TB-CĐCNCĐA, ngày 11/12/2017

Phòng Ban Quản lý ký túc xá

Thứ Tư 13/12/2017

09:00-10:00

Làm việc với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

- Ban giám hiệu : T.Định

Phòng họp B

Thứ Năm 14/12/2017

07:00

Tham gia tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2017

- P.TC-HC: A.Dương, C.Như

- LX: A.Cường (xe 7 chỗ)

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương

14:00 Họp BCH Công đoàn BCH Công đoàn Phòng họp B

Thứ Sáu 15/12/2017

12:00

Tham dự Lễ trao học bổng Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP 2017

- Ban giám hiệu: T.Khoa, T.Định

- K.Điện: T.Dũng

- Phòng TS-TT: A.Đông

- LX: A.Chương (xe 30 chỗ)

TP.HCM

Thứ Bảy 16/12/2017

07:30

Tổ chức giải bóng đá « Đồng An và những người bạn » giữa Nhà trường với Doanh nghiệp năm 2017

- Theo Kế hoạch số 193/KH-CĐCNCĐA, 05/12/2017

Theo Kế hoạch

                                                                                                                                                                                                                                                       Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         ThS. Phạm Tấn Khoa

                                                          

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Lần 1, ngày 11/12/2017:


Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 11/12/2017
14:00 Làm việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương về xử lý vật liệu nổ - P.TC-HC : A.Dương Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe

Thứ Tư 13/12/2017

08:00-16:30

Làm việc với đơn vị phần mềm quản lý đào tạo:

- Nhân sự tiền lương

- Tuyển sinh

- Quản lý HSSV

 

- Phòng TC-HC

- Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

- Phòng CTHSSV

- Buổi sáng :

 + Phòng TC-HC

- Buổi chiều :

 + P.TS-TT

 + P.CTHSSV

Thứ Năm 14/12/2017

08:00-16:30

Làm việc với đơn vị phần mềm quản lý đào tạo:

- Thời khóa biểu và giờ dạy giảng viên

- Hỗ trợ thêm các phòng Tuyển sinh-Truyền thông, P.CTHSSV, Đào tạo

 

- Phòng CTHSSV

- Phòng Đào tạo

- Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

- Buổi sáng:

 + Phòng Đào tạo

- Buổi chiều:

 + Phòng TS-TT

 + P.CTHSSV

 + P.Đào tạo

Thứ Bảy 16/12/2017

08:00-16:30

Làm việc với đơn vị phần mềm quản lý đào tạo:

- Tài sản cố định + Kho hàng

Phòng Quản trị thiết bị - Vật tư

Phòng Quản trị thiết bị - Vật tư

 

Lần 2, ngày 12/12/2017:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Ba 12/12/2017

10:30-11:30

Họp với công ty Bosh

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.ĐN: A.Sơn

- P.Đào tạo: A.Thuận

- P.CTHSSV: A.Thành

- Khoa/Bộ môn: T.Dũng, T.Hưng, T.Đông, T.Hoài, T.Dũng (CĐT)

Phòng họp A

Thứ Tư 13/12/2017

09:30

Họp với Công ty truyền thông IMS

- Ban giám hiệu: T.Định

- BM.CNTT: T.Duy

- P.CTHSSV: A.Thành

- ĐTN : A.Hoàng

Phòng họp A

 

Lần 3, ngày 13/12/2017:


Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Bảy 16/12/2017

13:30

Kiểm tra công tác thực hiện thu lệ phí, thi lại, học lại trong năm học 2014-2015, 2015-2016 và 2016-2017

Theo Thông báo số 200/TB-CĐCNCĐA, 13/12/2017

Phòng họp B


Các tuần khác