GIỚI THIỆU SÁCH

Yêu cầu thực hành đầu tiên của NEC là mọi công việc phải được thực hiện một cách "rõ ràng và thuần thục". Nghĩa là người lắp đặt phải được cảnh báo và nhắc nhở, thông tin phải đầy đủ. Với tư cách là người lắp đặt trang thiết bị nguy hiểm, điều quan trọng là bạn phải duy trì sự chú tâm đối với những người vận hành hệ thống do bạn lắp đặt.

Vẽ kỹ thuật là môn học cơ sở đầu tiên và bắt buộc của sinh viên khối ngành kỹ thuật, để trang bị cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức vững trắc, và theo suốt trong quá trình công tác và làm việc của mình.

Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Với bộ giáo trình này người dạy và người học có thể nha chóng truyền đạt và tiếp thu đầy đủ những kiến thức về nguyên công tiện.

Tiêu chuẩn nghề VTOS đề cập những chuẩn mực thực tiễn tốt nhất tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc trong lĩnh vực du lịch/ khách sạn, và bao gồm cả các yêu cầu điều lệ (pháp luật, sức khỏe, an toàn, an ninh). Những tiêu chuẩn này cũng xác định cụ thể những gì người lao động cần biết và làm được, cũng như cách thực hiện, để có thể hoàn thành chức năng công việc cụ thể trong bối cảnh môi trường làm việc.

Trang: 1-2-3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP