Quản trị lữ hành

Làm việc tại các công ty du lịch, công ty lữ hành, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch với các vị trí công việc cụ thể như sau:

Nhân viên đại lý lữ hành, nhân viên bán chương trình du lịch, trợ lý điều hành tour, quản lý bộ phận nghiệp vụ, quản lý phòng điều hành và các vị trí khác trong doanh nghiệp lữ hành tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

Trang: 1


fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP