Công nghệ ô tô

- Tại các Công ty lắp ráp ôtô: làm việc tại các vị trí cụ thể của dây chuyền lắp ráp, giám sát quá trình lắp ráp, giám sát chất lượng ô tô,…

- Tại các Công ty bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành ô tô: Chẩn đoán; kiểm tra; xác định mức độ hư hỏng; tìm ra nguyên nhân và đề ra phương án bảo dưỡng, sửa chữa thích hợp; điều hành sản xuất, giám sát kỹ thuật, cố vấn dịch vụ,…

Trang: 1


fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP