Quản trị khách sạn

       Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn sinh viên được làm việc tại các khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế từ 3 – 5 sao, với mức thu nhập mới ra trường hiện nay là 5 - 6 triệu/tháng. Sau 1 năm làm việc mức lương sẽ  khoảng 7 - 9 triệu /tháng.

Trang: 1


fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP