Hướng dẫn du lịch

       Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc tại các công ty du lịch trong và ngoài nước với chức danh quản lý hoặc nhân viên thuộc các bộ phận như: Điều hành tour, Marketing, Even, hướng dẫn viên du lịch... với mức thu nhập mới ra trường hiện nay là 6 triệu/tháng. Sau 1 năm làm việc mức lương sẽ  khoảng 8 triệu – 10 triệu/tháng.

Trang: 1


fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP