Hàn công nghiệp

       Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc trong các công ty, doanh nghiệp tại các bộ phận như: kỹ thuật và thiết kế; vận hành máy và bảo dưỡng... với mức thu nhập mới ra trường hiện nay: Từ 5 – 7 triệu/ tháng, sau 1 năm làm việc mức lương từ 7 – 9 triệu/ tháng.

Trang: 1


fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP