Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Công nghệ thông tin_Ứng dụng phần mềm Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Nguyễn Tiến Anh 23/12/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
2 Tô Văn Bắc 15/12/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
3 K Bửu 07/01/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
4 Nguyễn Trí Cao 07/02/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
5 Mông Văn Đạt 23/02/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
6 Trần Văn Điêp 08/12/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
7 Nguyễn Công Đức 31/10/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
8 Trần Hữu Đức 30/11/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
9 Phan Thanh Dũng 25/07/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
10 Tạ Thanh Hải 21/03/1999
Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
11 Nguyễn Văn Hiếu 28/06/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
12 Bùi Mạnh Hùng 06/04/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
13 Nguyễn Mạnh Hùng 16/02/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
14 Nguyễn Mạnh Hùng 16/02/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
15 Điểu Thị Hương 19/02/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
16 Nguyễn Trung Huy 08/08/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
17 Nguyễn Tiến Khoa 21/03/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
18   K'Lâm 05/05/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
19 Ngô Thị Ánh Linh 03/03/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
20 Nguyễn Phương Nam 07/11/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
21 Phạm Văn Nam 15/03/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
22 Đặn Bích Ngọc 12/12/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
23 Nguyễn Quang Nhật 10/02/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
24 Đỗ Hữu Phúc 01/11/1995 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
25 Triệu Tiến Phúc 04/04/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
26 Cao Văn Phương 21/02/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
27 Trần Minh  Quốc 07/04/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
28 Lê Quang Quý 20/11/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
29 Phạm Minh Sang 27/03/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
30 Phan Thị Hồng Tâm 26/05/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
31 Nguyễn Hữu Thắng 24/11/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
32 Lê Tuấn Thanh 26/01/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
33 Tô Tiến Thành 02/11/1997 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
34 Huỳnh Văn Thi 08/02/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
35 Nguyễn Thị Bích Thiện 04/10/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
36 KSƠR Y THIÊNG 11/04/1997 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
37 Nguyễn Văn Thọ 21/11/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
38 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/04/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
39 Nguyễn Phước Toàn 13/07/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
40 Đặng Lê Hoài 20/10/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
41 Đỗ Sơn Tùng 19/07/1998 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
42 Lê Văn Tường 19/03/1997 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
43 Dương Minh Việt 01/03/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
44 Trần Trung Vĩnh 10/04/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
45 Lê Nhật 26/03/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
46 Lê Nhật 26/03/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
47 Nguyễn Minh 07/09/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
48 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/05/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
49 Trần Thị Yên 06/06/1999 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), thí sinh liên hệ số điện thoại: 0984 026 797 (Thầy Duy) - Trưởng khoa Công nghệ thông tin.


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP