Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Quản trị mạng máy tính, Thiết kế đồ họa và Sửa chữa lắp ráp máy tính Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Phần Huỳnh Tấn Đạt 23/01/1999 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
2 Lê Tuấn Hùng 16/12/1999 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
3 Bùi Hữu Nghĩa 12/02/1999 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
4 Trần Thành Tâm 12/12/1999 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
5 Võ Hùng Tường 24/20/1997 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
6 Phạm Đình Xuyên 17/02/1998 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
7 Nguyễn Văn Dũng 26/07/1999 Quản trị mạng máy tính
8 Hoàng Trung Hiếu 29/01/1999 Quản trị mạng máy tính
9 Nguyễn Văn Hiếu 28/06/1999 Quản trị mạng máy tính
10 Nguyễn Trung Kiên 20/09/1995 Quản trị mạng máy tính
11 Nguyễn Thị Hồng Loan 09/08/1999 Quản trị mạng máy tính
12 Phạm Văn Minh 10/08/1999 Quản trị mạng máy tính
13 Phạm Văn Minh 10/08/1999 Quản trị mạng máy tính
14 Trần Công Minh 04/07/1999 Quản trị mạng máy tính
15 Trần Công Minh 04/07/1999 Quản trị mạng máy tính
16 Nguyễn Anh Phát 24/09/1999 Quản trị mạng máy tính
17 Giang Thanh Phong 09/08/1999 Quản trị mạng máy tính
18 Đàm Quang Phú 20/05/1999 Quản trị mạng máy tính
19 Triệu Tiến Phúc 04/04/1999 Quản trị mạng máy tính
20 Nguyễn Tấn Tài 02/08/1999 Quản trị mạng máy tính
21 Bùi Thanh Thiện 10/09/1999 Quản trị mạng máy tính
22 Trần Văn Thịnh 25/10/1999 Quản trị mạng máy tính
23 Nguyễn Văn Thọ 21/11/1999 Quản trị mạng máy tính
24 Phạm Nguyễn Ngọc Tiên 09/09/1999 Quản trị mạng máy tính
25 Vũ Trung Tính 250/2/1999 Quản trị mạng máy tính
26 Lâm Thị Thuỳ Trang 03/07/1999 Quản trị mạng máy tính
27 Phạm Thị Thanh Tuyền 17/01/1998 Quản trị mạng máy tính
28 Tô Đức Văn 03/04/1999 Quản trị mạng máy tính
29 Trần Thanh 26/10/1999 Quản trị mạng máy tính
30 Trần Văn Cần 11/10/1999 Thiết kế đồ họa
31 Nguyễn Hoàng Kim 02/11/1999 Thiết kế đồ họa
32 Nguyễn Tiến Thành 04/12/1999 Thiết kế đồ họa
33 Hồ Thị Thủy Tiên 24/03/1999 Thiết kế đồ họa
34 Cù Thị Thu Trang 18/05/1999 Thiết kế đồ họa

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin về nghề Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính và nghề Thiết kể đồ họa thí sinh liên hệ số điện thoại: 0984 026 797 (Thầy Duy) - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin.


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP