Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề kế toán doanh nghiệp Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ và Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Nguyễn Thị Lan Anh 18/08/1999 Kế toán doanh nghiệp
2 Đỗ Thị Ngọc Ánh 13/11/1999 Kế toán doanh nghiệp
3 Hỷ Cún Chánh 09/09/1999 Kế toán doanh nghiệp
4 Trương Thị Ánh Đào 15/12/1999 Kế toán doanh nghiệp
5 Trần Thị Diễm 05/01/1999 Kế toán doanh nghiệp
6 Nguyễn Quí Dương 01/10/1999 Kế toán doanh nghiệp
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/10/1999 Kế toán doanh nghiệp
8 Trần Thị Duyên 20/08/1999 Kế toán doanh nghiệp
9 Phùng Thị Hương Giang 24/04/1999 Kế toán doanh nghiệp
10 Nguyễn Thị Hằng 22/06/1999 Kế toán doanh nghiệp
11 Phạm Thị Hồng Hạnh 30/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
12 Lê Thị Ngọc Hảo 16/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
13 Nguyễn Thị Thanh Hiền 08/03/1999 Kế toán doanh nghiệp
14 Phạm Thị Thúy Hiền 07/06/1999 Kế toán doanh nghiệp
15 Dương Thị Hoa 02/08/1999 Kế toán doanh nghiệp
16 Trềnh Thi Hoàn 08/03/1999 Kế toán doanh nghiệp
17 Vũ Thị Xuân Hồng 03/12/1999 Kế toán doanh nghiệp
18 H' Huệ 10/01/1999 Kế toán doanh nghiệp
19 Ngô Thị Xuân  Hương 20/06/1999 Kế toán doanh nghiệp
20 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 19/01/1999 Kế toán doanh nghiệp
21 Lê Thị Hường 26/10/1999 Kế toán doanh nghiệp
22 Lê Thị Thu Hường 09/06/1999 Kế toán doanh nghiệp
23 Ngô Thị Huyền 25/06/1998 Kế toán doanh nghiệp
24 Lâm Thị Lan 08/01/1999 Kế toán doanh nghiệp
25 Ngô Thị Lan 28/04/1999 Kế toán doanh nghiệp
26 Nguyễn Thị Lan 17/12/1999 Kế toán doanh nghiệp
27 Lê Thị Liên 17/04/1999 Kế toán doanh nghiệp
28 Nguyễn Phương Thảo Linh 16/06/1999 Kế toán doanh nghiệp
29 Thị Gia Ly 28/09/1998 Kế toán doanh nghiệp
30 Nguyễn Thị Hồng Nga 15/10/1999 Kế toán doanh nghiệp
31 Lê Thị Khánh Ngân 16/08/1999 Kế toán doanh nghiệp
32 Lê Thị Ngọc Ngân 05/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
33 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 14/02/1999 Kế toán doanh nghiệp
34 Nguyễn Huỳnh Như 08/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
35 Nguyễn Thị Quỳnh Như 15/09/1999 Kế toán doanh nghiệp
36 Trần Quỳnh Như 05/08/1999 Kế toán doanh nghiệp
37 Lê Thị Hồng Nhung 18/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
38 Nguyễn Thị Ny Ny 27/02/1999 Kế toán doanh nghiệp
39 Nguyễn Thị Kiều Oanh 26/11/1999 Kế toán doanh nghiệp
40 Hoàng Thị Thanh Phương 16/06/1998 Kế toán doanh nghiệp
41 Huỳnh Thị Thanh Phương 03/11/1999 Kế toán doanh nghiệp
42 Lê Thu Phương 19/08/1999 Kế toán doanh nghiệp
43 Nguyễn Uyên Phương 07/05/1999 Kế toán doanh nghiệp
44 Phạm Thị Phương 29/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
45 Trần Thị Mỹ Phương 02/02/1999 Kế toán doanh nghiệp
46 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 16/06/1999 Kế toán doanh nghiệp
47 Nguyễn Thị Tâm Phượng 03/06/1999 Kế toán doanh nghiệp
48 Nguyễn Thị Tâm Phượng 03/06/1999 Kế toán doanh nghiệp
49 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1999 Kế toán doanh nghiệp
50 Trần Thị Thanh 07/01/1998 Kế toán doanh nghiệp
51 Đỗ Minh Thu 20/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
52 Đỗ Thị Minh Thu 20/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
53 Bùi Thị Thủy 03/01/1997 Kế toán doanh nghiệp
54 Lê Võ Lan Tiên 14/10/1999 Kế toán doanh nghiệp
55 Mai Thị Thủy Tiên 12/01/1999 Kế toán doanh nghiệp
56 Nguyễn Phan Thị Lam Tiên 19/08/1999 Kế toán doanh nghiệp
57 Hà Thị Trâm 25/05/1999 Kế toán doanh nghiệp
58 Nguyễn Thị Thăng Trầm 20/09/1999 Kế toán doanh nghiệp
59 Nguyễn Thị Thăng Trầm 20/09/1999 Kế toán doanh nghiệp
60 Nguyễn Thị Thăng Trầm 20/09/1999 Kế toán doanh nghiệp
61 Chu Nguyễn Thùy Trang 19/01/1999 Kế toán doanh nghiệp
62 Hoàng Thị Trang 08/03/1999 Kế toán doanh nghiệp
63 Trần Thị Trang 24/05/1999 Kế toán doanh nghiệp
64 Trần Thị Thu Trang 17/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
65 Phan Thị Thu Trinh 02/11/1994 Kế toán doanh nghiệp
66 Nguyễn Thị Phương Tuyền 23/11/1999 Kế toán doanh nghiệp
67 Trần Nhã Uyên 21/07/1998 Kế toán doanh nghiệp
68 Trần Thị Tú Uyên 28/02/1999 Kế toán doanh nghiệp
69 Bùi Thị Bích Vọng 12/07/1999 Kế toán doanh nghiệp
70 Bùi Lâm Nguyễn Tường Vy 29/08/1999 Kế toán doanh nghiệp
71 Võ Thị Thúy Vy 24/03/1999 Kế toán doanh nghiệp
72 Bùi Thanh  Xuân 09/01/1999 Kế toán doanh nghiệp

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Kế toán doanh nghiệp, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0937 296 894 (cô Thùy) - Trưởng BM. Kế toán doanh nghiệp.


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP