Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Quản trị lữ hành và Hướng dẫn du lịch Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Thạch Ngọc An 16/11/1999 Hướng dẫn du lịch
2 Nguyễn Văn Đến 21/08/1999 Hướng dẫn du lịch
3 Nguyễn Vũ Hồng Hạnh 06/06/1999 Hướng dẫn du lịch
4 Nguyễn Thu Hiền 08/12/1999 Hướng dẫn du lịch
5 Nguyễn Thị Huyền 22/11/1999 Hướng dẫn du lịch
6 Phan Mỹ Liên 02/10/1999 Hướng dẫn du lịch
7 Nguyễn Thị Yến Linh 19/08/1999 Hướng dẫn du lịch
8 Trần Thị Kiều Loan 28/07/1999 Hướng dẫn du lịch
9 Nguyễn Thị Yến Mi 15/09/1998 Hướng dẫn du lịch
10 Nguyễn Vũ Nam 17/01/1996 Hướng dẫn du lịch
11 Vy Thị Phương Nhung 31/10/1999 Hướng dẫn du lịch
12 Trần Thị Minh Thư 20/02/1999 Hướng dẫn du lịch
13 Hồ Cẩm Thủy 01/04/1999 Hướng dẫn du lịch
14 Hoàng Thùy Tiên 22/03/1999 Hướng dẫn du lịch
15 Mai Thị Cẩm Tiên 30/05/1999 Hướng dẫn du lịch
16 Nguyễn Đăng Trường 10/04/1999 Hướng dẫn du lịch
17 Nguyễn Thị Minh Tuyền 15/01/1999 Hướng dẫn du lịch
18 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 17/10/1999 Hướng dẫn du lịch
19 Tô Thị Éng 16/06/1999 Quản trị lữ hành
20 Vũ Thị Khánh 12/02/1998 Quản trị lữ hành
21 Nguyễn Thị Bích Lệ 15/08/1999 Quản trị lữ hành
22 Tô Thị Lựu 30/10/1999 Quản trị lữ hành
23 Trịnh Thị Trà My 30/12/1999 Quản trị lữ hành
24 Phạm Thị Nhung 11/01/1999 Quản trị lữ hành
25 Trần Thị Hồng Nhung 15/07/1999 Quản trị lữ hành
26 Trần Như Quỳnh 25/05/1999 Quản trị lữ hành
27 Đỗ Thị Hồng Tươi 21/11/1999 Quản trị lữ hành
28 Nguyễn Thị Phương Uyên 17/04/1999 Quản trị lữ hành
29 Trần Thị Nhã Uyên 15/08/1999 Quản trị lữ hành
30 Hồ Sĩ Đức Vinh 30/12/1999 Quản trị lữ hành

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Hướng dẫn du lịch, Quản trị lữ hành, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0986 529 594 (Cô Thảo) Giảng viên .


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP