Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Quản trị nhà hàng Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Hoàng Thị Ngọc Anh 13/11/1999 Quản trị nhà hàng
2 Hoàng Thị Ngọc Anh 13/11/1999 Quản trị nhà hàng
3 Lê Xuân Anh 15/02/1998 Quản trị nhà hàng
4 Mai Thị Thùy Anh 01/12/1999 Quản trị nhà hàng
5 Nguyễn Thị Lan Anh 20/08/1999 Quản trị nhà hàng
6 Phạm Thị Hoàng Anh 30/11/1999 Quản trị nhà hàng
7 Trần Văn Bảo 18/03/1998 Quản trị nhà hàng
8 Ngô Uyên Châu 01/01/1999 Quản trị nhà hàng
9 "Đỗ Thị Kim Chung 12/12/1999 Quản trị nhà hàng
10 Nguyễn Ngọc Dàng 31/07/1999 Quản trị nhà hàng
11 Trần Nguyên Dương 03/02/1999 Quản trị nhà hàng
12 Nguyễn Kiều Hương Giang 15/06/1999 Quản trị nhà hàng
13   H' Băm 24/04/1998 Quản trị nhà hàng
14 Phạm Ngọc 10/05/1999 Quản trị nhà hàng
15 Bàn Thị Thu Hằng 22/04/1998 Quản trị nhà hàng
16 Bùi Thị Hằng 21/06/1999 Quản trị nhà hàng
17 Mã Thị Hằng 24/04/1999 Quản trị nhà hàng
18 Lê Thị Hạnh 13/11/1999 Quản trị nhà hàng
19 Phạm Thị Hạnh 13/06/1999 Quản trị nhà hàng
20 Nguyễn Thị Hoa 20/09/1997 Quản trị nhà hàng
21 Đặng Thị Hòa 20/02/1999 Quản trị nhà hàng
22 Mông Thị Hoài 20/09/1999 Quản trị nhà hàng
23 Trần Minh Kha 14/07/1999 Quản trị nhà hàng
24 Phan Thị Lan 25/05/1999 Quản trị nhà hàng
25 Cam Thị Lệ 05/11/1999 Quản trị nhà hàng
26 Đặng Thị Tú Lệ 07/02/1999 Quản trị nhà hàng
27 Đậu Thùy Linh 26/01/1998 Quản trị nhà hàng
28 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/09/1999 Quản trị nhà hàng
29 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1999 Quản trị nhà hàng
30 Nguyễn Hiệp Lực 02/03/1999 Quản trị nhà hàng
31 Nguyễn Thị Kim Ly 05/09/1999 Quản trị nhà hàng
32 Phạm Thị Ngọc Mến 06/05/1999 Quản trị nhà hàng
33 Lương Khả Miên 11/08/1999 Quản trị nhà hàng
34 Nguyễn Ngọc Thảo My 04/03/1999 Quản trị nhà hàng
35 Nguyễn Thị Thu Ngân 31/10/1999 Quản trị nhà hàng
36 Nguyễn Thị Ngần 14/07/1999 Quản trị nhà hàng
37 Hoàng Thị Ngọc 14/12/1999 Quản trị nhà hàng
38 Trần Thị Ngọc 11/02/1999 Quản trị nhà hàng
39 Thị Như 10/10/1999 Quản trị nhà hàng
40 Lâm Thị Trang Ni 25/03/1999 Quản trị nhà hàng
41 Trần Thị Nở 10/12/1999 Quản trị nhà hàng
42
Phạm Thị Kim
Oanh 27/05/1997 Quản trị nhà hàng
43 Trần Thị Oanh 14/02/1998 Quản trị nhà hàng
44 Chắn Lý Phong 25/11/1999 Quản trị nhà hàng
45 Phạm Hữu Phúc 04/03/1999 Quản trị nhà hàng
46 Phan Nguyễn Gia Quỳnh 12/04/1999 Quản trị nhà hàng
47 Nguyễn Thị Huyền Sương 29/09/1999 Quản trị nhà hàng
48 Lê QUốc Thắng 24/01/1999 Quản trị nhà hàng
49 Trần Thu Thảo 07/11/1999 Quản trị nhà hàng
50 Bùi Thị Thôi 20/07/1998 Quản trị nhà hàng
51 Tô Thị Thu 20/03/1999 Quản trị nhà hàng
52 Nguyễn Thị Kim Thùy 20/05/1999 Quản trị nhà hàng
53 Hà Tam Tiên 02/02/1999 Quản trị nhà hàng
54 Lê Thị Cẩm Tiên 19/05/1999 Quản trị nhà hàng
55 Mai Thị Cẩm Tiên 13/08/1999 Quản trị nhà hàng
56 Hồ Kim Tiền 06/07/1999 Quản trị nhà hàng
57 Huỳnh Thị Bảo Trân 12/02/1999 Quản trị nhà hàng
58 Đinh Thị Trao 06/12/1999 Quản trị nhà hàng
59 Nguyễn Thị Cẩm 06/01/1999 Quản trị nhà hàng
60 Đặng Thị Minh Tuyền 18/01/1999 Quản trị nhà hàng
61 Huỳnh Thị Tuyền 07/09/1999 Quản trị nhà hàng
62 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/01/1999 Quản trị nhà hàng
63 Đỗ Phạm Hoàng Uyên 09/10/1999 Quản trị nhà hàng
64 Phan Thị Thúy Vi 12/04/1999 Quản trị nhà hàng
65 Hồ Thị Yên 02/04/1998 Quản trị nhà hàng
66 Chu Thị Kiều Yến 03/09/1999 Quản trị nhà hàng
67 Nguyễn Thị Hải Yến 10/07/1999 Quản trị nhà hàng

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Quản trị nhà hàng, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0986 529 594 (Cô Thảo) Giảng viên .


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP