Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Quản trị khách sạn Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ và Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Nguyễn Hoàng Kiều Anh 16/08/1999 Quản trị khách sạn
2 Trương Hoàng Anh 12/07/1997 Quản trị khách sạn
3 Trương Huỳnh Minh Anh 16/05/1999 Quản trị khách sạn
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12/01/1998 Quản trị khách sạn
5 Nguyễn Thị Cầm 08/08/1997 Quản trị khách sạn
6 Lê Phượng Cát 17/05/1999 Quản trị khách sạn
7 Trương Thị Quế Chi 02/02/1999 Quản trị khách sạn
8 Nguyễn Thị Ngọc 17/11/1999 Quản trị khách sạn
9 Nguyễn Thị Kim Cúc 13/09/1999 Quản trị khách sạn
10 Mai Hồng Đào 22/03/1999 Quản trị khách sạn
11 Thị 19/06/1905 Quản trị khách sạn
12 Nguyễn Huy Dũng 24/04/1997 Quản trị khách sạn
13 Trần Văn Dương 16/12/1999 Quản trị khách sạn
14 Mai Thị Thanh  Duyên 27/10/1999 Quản trị khách sạn
15 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 10/06/1999 Quản trị khách sạn
16 Hồ Văn Giang 27/12/1999 Quản trị khách sạn
17 Nguyễn Văn Hào 05/04/1999 Quản trị khách sạn
18 Trần Văn Hảo 18/08/1998 Quản trị khách sạn
19 Trần Thị Hậu 19/06/1998 Quản trị khách sạn
20 Trần Thị Hậu 19/06/1998 Quản trị khách sạn
21 Cao Thị Thu Hiền 18/04/1998 Quản trị khách sạn
22 Lại Thị Hiền 12/12/1999 Quản trị khách sạn
23 Lang Thị Hiền 21/06/1999 Quản trị khách sạn
24 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/10/1999 Quản trị khách sạn
25 Phùng Hữu Hiếu 27/07/1999 Quản trị khách sạn
26 Nguyễn Lê Thị Hòa 10/09/1998 Quản trị khách sạn
27 Đinh Thu Hoài 10/12/1999 Quản trị khách sạn
28 Mai Thị Ngọc Hồng 29/10/1998 Quản trị khách sạn
29 Linh Thị Huệ 19/05/1998 Quản trị khách sạn
30 Phạm Thị Hường 10/09/1999 Quản trị khách sạn
31 Phạm Thị Hường 14/01/1998 Quản trị khách sạn
32 Lưu Thị Hưởng 22/05/1999 Quản trị khách sạn
33 Nguyển Thị Diệu Huyền 04/03/1999 Quản trị khách sạn
34 Nguyển Thị Diệu Huyền 04/03/1999 Quản trị khách sạn
35 Trần Thị Ngọc Huyền 19/06/1999 Quản trị khách sạn
36 Nguyễn Bá Khánh 10/07/1998 Quản trị khách sạn
37 H Rơng Knul 01/05/1999 Quản trị khách sạn
38 Nguyễn Thị Kim Liên 02/08/1999 Quản trị khách sạn
39 Vòng Nhật Liên 26/08/1999 Quản trị khách sạn
40 Đặng Thị Thúy Liễu 21/06/1905 Quản trị khách sạn
41 Đào Thị Linh 03/11/1999 Quản trị khách sạn
42 Nguyễn Thùy Linh 30/06/1999 Quản trị khách sạn
43 Trần Ngọc Khánh Linh 15/03/1999 Quản trị khách sạn
44 TSần Mỹ Linh 11/10/1999 Quản trị khách sạn
45 Trần Phi Long 18/04/1999 Quản trị khách sạn
46 Trần Thị Lượt 11/07/1999 Quản trị khách sạn
47 Chế Thị Ngọc Mai 07/08/1999 Quản trị khách sạn
48 nguyễn thị hồng mai 16/12/1999 Quản trị khách sạn
49 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11/12/1999 Quản trị khách sạn
50 Dương Ngọc Yến My 29/10/1998 Quản trị khách sạn
51 Trần Thị Mỹ Ngân 02/07/1999 Quản trị khách sạn
52 Lê Thị Vạn Ngọc 21/10/1999 Quản trị khách sạn
53 Nguyễn Thị Bích Ngọc 07/03/1999 Quản trị khách sạn
54 Nguyễn Trang Nguyên 26/01/1999 Quản trị khách sạn
55 Trần Thị Trung Nguyện 10/10/1999 Quản trị khách sạn
56 Nguyễn Sơn Nhất 04/08/1999 Quản trị khách sạn
57 "Nguyễn Thị Yến Nhi 19/06/1998 Quản trị khách sạn
58 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/1998 Quản trị khách sạn
59 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/03/1999 Quản trị khách sạn
60 Nguyễn Thị Hoàng Nhung 14/12/1999 Quản trị khách sạn
61 Phạm Thị Yến Phi 17/06/1999 Quản trị khách sạn
62 Đặng Thị Thu Phương 21/04/1999 Quản trị khách sạn
63 Nguyễn Thu Phương 04/05/1999 Quản trị khách sạn
64 Vũ Thị Nhã Phương 14/02/1999 Quản trị khách sạn
65 Nguyễn Thị Bích Phượng 18/04/1999 Quản trị khách sạn
66 Nguyễn Thị Như Phượng 07/11/1999 Quản trị khách sạn
67 Huỳnh Nguyệt Quế 28/05/1999 Quản trị khách sạn
68 Lê Anh Quốc 21/06/1999 Quản trị khách sạn
69 Huỳnh Thị Kim Quyên 27/12/1999 Quản trị khách sạn
70 Thị Quyên 22/10/1998 Quản trị khách sạn
71 Hứa Thị Như Quỳnh 19/06/1999 Quản trị khách sạn
72 Hỏa Văn Sang 08/09/1997 Quản trị khách sạn
73 Lê Thị Thu Sang 07/10/1999 Quản trị khách sạn
74 Võ Chí Tâm 12/02/1999 Quản trị khách sạn
75 Nguyễn Thị Kim Thanh 12/12/1999 Quản trị khách sạn
76 Lê Thị Ngọc Thảo 12/05/1999 Quản trị khách sạn
77 Phạm Phương Thảo 30/04/1998 Quản trị khách sạn
78 Trần Thu Thảo 07/11/1999 Quản trị khách sạn
79 Nguyễn Thị Mai Thi 08/01/1999 Quản trị khách sạn
80 Nguyễn Thị Mai Thiện 08/01/1999 Quản trị khách sạn
81 Huỳnh Quốc Thịnh 20/08/1999 Quản trị khách sạn
82 Nguyễn Ngọc Thọ 12/11/1999 Quản trị khách sạn
83 Long Thị Thu 22/10/1998 Quản trị khách sạn
84 Đào Quang Thuận 06/06/1999 Quản trị khách sạn
85 Vũ Thị Thuận 11/01/1999 Quản trị khách sạn
86 Lê Phú Thức 28/03/1999 Quản trị khách sạn
87 :Nguyễn Hoài Thương 27/03/1999 Quản trị khách sạn
88 Hoàng Thị Thương 21/01/1999 Quản trị khách sạn
89 Ngô Thị Thu Thủy 01/08/1999 Quản trị khách sạn
90 Nguyễn Thu Thủy 25/03/1999 Quản trị khách sạn
91 Nguyễn Trung Tiến 12/08/1999 Quản trị khách sạn
92 Phạm Văn Tiến 14/04/1999 Quản trị khách sạn
93 Trần Phi Tính 08/11/1999 Quản trị khách sạn
94 Đậu Thị Tình 15/08/1999 Quản trị khách sạn
95 Lê Thị Hồng Trâm 22/07/1999 Quản trị khách sạn
96 Trần Nguyễn Huyền Trân 09/11/1999 Quản trị khách sạn
97 Đào Thị Trang 08/11/1999 Quản trị khách sạn
98 Diệp Thị Thu Trang 21/09/1999 Quản trị khách sạn
99 Nguyễn Thị Trang 06/05/1999 Quản trị khách sạn
100 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/01/1999 Quản trị khách sạn
101 Trương Thị Thu Trang 25/04/1999 Quản trị khách sạn
102 Vòng Thị Thu Trang 12/10/1999 Quản trị khách sạn
103 Vi Văn Trí 01/06/1999 Quản trị khách sạn
104 Dương Thị Châu Trinh 26/06/1999 Quản trị khách sạn
105 Lê Thị Mỹ Trinh 21/31/1999 Quản trị khách sạn
106 Phan Thị Kiều Trinh 10/05/1999 Quản trị khách sạn
107 Trần Thanh  Trinh 04/12/1999 Quản trị khách sạn
108 Phạm Trung 22/04/1998 Quản trị khách sạn
109 Đỗ Nguyễn Anh Tuấn 04/09/1999 Quản trị khách sạn
110 Nguyễn Trung Tuyến 12/08/1999 Quản trị khách sạn
111 Võ Thị Ánh Tuyết 27/05/1999 Quản trị khách sạn
112 Dương Thúy Uyên 18/08/1999 Quản trị khách sạn
113 Lê Thị Vần 26/12/1999 Quản trị khách sạn
114 Trần Phan Đan Vi 01/08/1999 Quản trị khách sạn
115 Trương Quốc 17/04/1999 Quản trị khách sạn
116 Đỗ Ngân Vy 13/05/1999 Quản trị khách sạn
117 Lê Thị Như Ý 12/10/1999 Quản trị khách sạn
118 Nguyễn Thị Yên 22/03/1998 Quản trị khách sạn

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Quản trị khách sạn, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0986 529 594 (Cô Thảo) Giảng viên .


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP