Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Điện tử công nghiệp Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ và Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Đào Đăng Đạt 05/03/1997 Điện tử công nghiệp
2 Lương Văn Đạt 15/03/1999 Điện tử công nghiệp
3 Phùng Trung Du 22/02/1999 Điện tử công nghiệp
4 Cao Hoàng Thị Hải 05/10/1999 Điện tử công nghiệp
5 Nguyễn Chí Hải 17/01/1998 Điện tử công nghiệp
6 Vũ Thi 22/09/1999 Điện tử công nghiệp
7 Phan Trọng Hiếu 30/12/1999 Điện tử công nghiệp
8 Du Ly Hra 07/07/1997 Điện tử công nghiệp
9 Lê Ngọc Cẩm Hương 20/05/1999 Điện tử công nghiệp
10 Nguyễn Ngọc Huy 10/08/1999 Điện tử công nghiệp
11 Đoàn Duy Kiên 03/02/1993 Điện tử công nghiệp
12 Trần Thị Lành 02/10/1999 Điện tử công nghiệp
13 Lương Thị Lịch 27/06/1999 Điện tử công nghiệp
14 Trần Thanh Liêm 21/03/1999 Điện tử công nghiệp
15 Lê Văn Long 21/06/1999 Điện tử công nghiệp
16 Phạm Thị Ngọc 13/02/1999 Điện tử công nghiệp
17 RƠ CHĂM HỜ NHƠ 15/02/1998 Điện tử công nghiệp
18 Nguyễn Đình Thiên Phước 01/07/1998 Điện tử công nghiệp
19 Nguyễn Thanh Phước 01/01/1999 Điện tử công nghiệp
20 Nguyễn Trung Quang 05/11/1999 Điện tử công nghiệp
21 Nguyễn Thị Thanh Quyên 07/11/1999 Điện tử công nghiệp
22 Sùng Seo Quyếnh 10/08/1996 Điện tử công nghiệp
23 Trần Đại Hồng Sên 07/12/1999 Điện tử công nghiệp
24 Trịnh Ngọc Tám 20/09/1999 Điện tử công nghiệp
25 Trịnh Ngọc Tám 20/09/1999 Điện tử công nghiệp
26 Nguyễn Thị Bích Thảo 29/09/1999 Điện tử công nghiệp
27 Nguyễn Ngọc Thiện 16/08/1999 Điện tử công nghiệp
28 KPĂ HỜ THÚY 23/05/1999 Điện tử công nghiệp
29 Tô Trug Tín 24/10/1999 Điện tử công nghiệp
30 Nguyễn Văn Trường 21/04/1999 Điện tử công nghiệp
31 Nguyễn Văn Tuyến 06/06/1999 Điện tử công nghiệp
32 Tôn Trần Vinh 04/02/1999 Điện tử công nghiệp
33 Mai Văn 26/07/1998 Điện tử công nghiệp
34 Võ Thị Hồng Yến 07/06/1999 Điện tử công nghiệp

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Điện tử công nghiệp, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0937363338 (Thầy Đông) - Giảng viên.


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP