Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Điện công nghiệp Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Lê Khắc Đức Anh 27/11/1999 Điện công nghiệp
2 Huỳnh Công Chí 11/01/1998 Điện công nghiệp
3 Nguyễn Bá Cường 08/07/1999 Điện công nghiệp
4 Nguyễn Thành Đạt 02/04/1998 Điện công nghiệp
5 Hoàng Phúc Đôi 10/02/1998 Điện công nghiệp
6 Trần Minh Dương 30/11/1999 Điện công nghiệp
7 Đới sỹ Duy 20/02/1999 Điện công nghiệp
8 Đỗ Minh Giang 08/07/1999 Điện công nghiệp
9 Lê Minh Hiếu 01/12/1999 Điện công nghiệp
10 Nguyễn Minh Hiếu 05/10/1994 Điện công nghiệp
11 Phan Đình Huấn 04/07/1998 Điện công nghiệp
12 Bùi Duy Hùng 20/10/1999 Điện công nghiệp
13 Phương Quang Huy 15/02/1999 Điện công nghiệp
14 Trần Tuấn Khoa 22/10/1999 Điện công nghiệp
15 Bùi Quang Lân 29/10/1999 Điện công nghiệp
16 Cao Trọng Lễ 20/03/1999 Điện công nghiệp
17 Lâm Võ Nhựt  Minh 13/05/1999 Điện công nghiệp
18 Bùi Công Nam 27/06/1999 Điện công nghiệp
19 Lưu Đức Nghĩa 13/02/1999 Điện công nghiệp
20 Lưu Trọng Nghĩa 21/10/1998 Điện công nghiệp
21 Trần Xuân Nghĩa 03/10/1999 Điện công nghiệp
22 Lâm Chí  Nguyên 24/01/1998 Điện công nghiệp
23 Nguyễn Minh Nhựt 02/06/1999 Điện công nghiệp
24 Lê Thanh Phong 12/09/1997 Điện công nghiệp
25 Ngô Hoàng Phúc 04/11/1999 Điện công nghiệp
26 Nguyễn Đặng Hoàng Phương 27/07/1996 Điện công nghiệp
27 Nguyễn Mạnh Quang 19/03/1998 Điện công nghiệp
28 Đoàn Tuấn Quy 03/06/1999 Điện công nghiệp
29 Nguyễn Hồng Sơn 26/11/1998 Điện công nghiệp
30 Nguyễn Văn Trường Sơn 06/01/1999 Điện công nghiệp
31 Nguyễn Trọng Sỹ 19/02/1997 Điện công nghiệp
32 Nguyễn Trường Thành 14/07/1998 Điện công nghiệp
33 Nguyễn Trường Thành 14/07/1998 Điện công nghiệp
34 Lê Quang  Thiện 01/03/1999 Điện công nghiệp
35 Nguyễn Công Thiện 12/12/1999 Điện công nghiệp
36 Nguyễn Minh Tiến 31/01/1999 Điện công nghiệp
37 Nguyễn Ngọc Tiến 29/06/1999 Điện công nghiệp
38 Nguyễn Văn Tính 15/07/1999 Điện công nghiệp
39 Đinh Văn Trí 25/05/1999 Điện công nghiệp
40 Nguyễn Đình Trí 20/04/1999 Điện công nghiệp
41 Vũ Quốc  Trọng 22/02/1999 Điện công nghiệp
42 Nguyễn Hoàng  Tuấn 02/12/1999 Điện công nghiệp
43 Trương Thanh Tùng 11/09/1998 Điện công nghiệp
44 Đặng Thành Tuyên 08/09/1999 Điện công nghiệp
45 Trần Thanh Vương 01/11/1998 Điện công nghiệp

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Điện công nghiệp, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0902592482 (thầy Hoanh) - TBM. Điện công nghiệp.


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP