Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Cơ điện tử Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ và Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Trần Ngọc Bắc 22/02/1998 Cơ điện tử
2 Thái Quốc Bảo 14/04/1999 Cơ điện tử
3 Nguyễn Công Chấp 16/01/1997 Cơ điện tử
4 Nay Y Cui 10/08/1999 Cơ điện tử
5 NGUYỄN THANH DIỆN 05/06/1999 Cơ điện tử
6 Nguyễn Văn Đông 08/04/1998 Cơ điện tử
7 Lang Văn Đức 11/08/1998 Cơ điện tử
8 Trần Tiến Đức 1997 Cơ điện tử
9 Nông Văn Dũng 16/02/1998 Cơ điện tử
10 Lang Văn Dương 20/08/1999 Cơ điện tử
11 Nguyễn Ngọc Khánh Duy 1999 Cơ điện tử
12 Lê Đình Hiếu 04/05/1999 Cơ điện tử
13 Trần Phi Hổ 01/10/1998 Cơ điện tử
14 Ngô Minh Hoàng 16/05/1999 Cơ điện tử
15 Nguyễn Đình Huy 21/07/1998 Cơ điện tử
16 Võ Trọng Khanh 30/09/1999 Cơ điện tử
17 Lý Đăng Khoa 03/12/1999 Cơ điện tử
18 Nguyễn Thị Long 01/08/1999 Cơ điện tử
19 Trần Văn Luận 02/10/1997 Cơ điện tử
20 Vòng Bảo Ly 16/09/1995 Cơ điện tử
21 Trịnh Hoàng Ngân 04/11/1999 Cơ điện tử
22 Nguyễn Đoàn Tấn Ninh 01/10/1998 Cơ điện tử
23 Phùng Tấn Phong 23/01/1999 Cơ điện tử
24 Nguyễn Văn Phúc 22/12/1999 Cơ điện tử
25 Trần Hoàng Phúc 17/07/1999 Cơ điện tử
26 Nguyễn Hữu Quân 24/02/1997 Cơ điện tử
27 Nông Quốc Quyền 21/10/1999 Cơ điện tử
28 Nguyễn Tăng Sil 03/08/1999 Cơ điện tử
29 Nguyễn Văn Thông 12/08/1999 Cơ điện tử
30 Phan Trung Thông 29/02/1997 Cơ điện tử
31 Nguyễn Thị Minh Thư 09/07/1999 Cơ điện tử
32 Trần Minh Thuận 08/02/1998 Cơ điện tử
33 Trần Minh Tiếng 01/01/1995 Cơ điện tử
34 Nguyễn Trọng Tín 16/02/1999 Cơ điện tử
35 Bùi Quốc Toàn 12/08/1998 Cơ điện tử
36 Phan Ngọc Trung 13/03/1999 Cơ điện tử
37 Võ Thành Trung 28/12/1999 Cơ điện tử
38 Nguyễn Anh 17/11/1998 Cơ điện tử
39 Trương Hồng Văn 29/12/1998 Cơ điện tử
40 Nông văn Xuyên 10/11/1999 Cơ điện tử

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Cơ điện tử, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0975826870 (thầy Bằng) - TBM. Cơ điện tử.


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP