Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghề Cắt gọt kim loại và Nghề Hàn Ngày:22/07/2017

 

Cập nhật ngày 21/9/2017. Danh sách đang tiếp tục được cập nhật.

STT Họ và Tên Ngày sinh Nghề đăng ký
1 Phạm Tấn Anh 16/07/1999 Cắt gọt kim loại
2 Lương Thanh Bình 09/09/1999 Cắt gọt kim loại
3 Trần Mai Huy Chí 12/12/1999 Cắt gọt kim loại
4 Lương Hồng 06/05/1999 Cắt gọt kim loại
5 Huỳnh Trọng Đại 10/06/1999 Cắt gọt kim loại
6 Nguyễn Chí Đạt 06/03/1999 Cắt gọt kim loại
7 Nguyễn Tuân Đạt 30/10/1999 Cắt gọt kim loại
8 Nguyễn Tuấn Đạt 03/10/1999 Cắt gọt kim loại
9 Nông Văn Đông 18/09/1998 Cắt gọt kim loại
10 Phạm Dương Đức 04/03/1999 Cắt gọt kim loại
11 Tô Phước Dương 19/11/1999 Cắt gọt kim loại
12 Nguyễn Phương Duy 12/03/1998 Cắt gọt kim loại
13 Hà Huỳnh Trường Hải 13/09/1999 Cắt gọt kim loại
14 Lê Ngọc Hải 12/12/1999 Cắt gọt kim loại
15 Lê Kim Hào 18/08/1999 Cắt gọt kim loại
16 Bùi Trọng Hiệp 11/08/1999 Cắt gọt kim loại
17 Đinh Trung Hiếu 02/10/1999 Cắt gọt kim loại
18 Lê Thanh Hiếu 02/02/1999 Cắt gọt kim loại
19 Lê Trung Hiếu 05/05/1999 Cắt gọt kim loại
20 Phạm Minh Hoàng 12/10/1999 Cắt gọt kim loại
21 Hoàng Thế Hùng 21/01/1999 Cắt gọt kim loại
22 Phùng Xán Huy 20/09/1999 Cắt gọt kim loại
23 Phạm Văn Khải 14/03/1999 Cắt gọt kim loại
24 Trần Ngọc Khánh 30/04/1999 Cắt gọt kim loại
25 Nguyễn Văn Khiêm 19/05/1999 Cắt gọt kim loại
26 Đào Trung Kiên 01/04/1999 Cắt gọt kim loại
27 Đặng Thanh Lâm 14/04/1999 Cắt gọt kim loại
28 Nguyễn Hoàng Lâm 01/11/1999 Cắt gọt kim loại
29 Vi Văn Lén 12/05/1999 Cắt gọt kim loại
30 Trương Vĩnh Lợi 07/06/1999 Cắt gọt kim loại
31 Nguyễn Thành Long 14/12/1999 Cắt gọt kim loại
32 Nguyễn Hoài Nam 16/04/1999 Cắt gọt kim loại
33 Nguyễn Trung Nam 02/11/1999 Cắt gọt kim loại
34 Võ Hoài Nam 10/12/1998 Cắt gọt kim loại
35 Bùi Văn Nghĩa 28/11/1999 Cắt gọt kim loại
36 Nguyễn Xuân Ngọc 10/07/1999 Cắt gọt kim loại
37 Trần Đức Nguyên 07/10/1999 Cắt gọt kim loại
38 Mai Tấn Phát 20/11/1999 Cắt gọt kim loại
39 Phần Huỳnh Tấn Phát 23/01/1999 Cắt gọt kim loại
40 Lê Hoàng Phi 02/05/1999 Cắt gọt kim loại
41 trần thái phú 12/08/1999 Cắt gọt kim loại
42 Đoàn Duy Phước 11/04/1999 Cắt gọt kim loại
43 Lê Đức Phước 08/06/1999 Cắt gọt kim loại
44 Lê Thành Quân 06/01/19999 Cắt gọt kim loại
45 Mang Đinh Quang 21/07/1999 Cắt gọt kim loại
46 Trần Minh Quang 12/12/1998 Cắt gọt kim loại
47 Lê Anh Quốc 21/06/1999 Cắt gọt kim loại
48 Đặng Thanh Sang 08/10/1998 Cắt gọt kim loại
49 Lưu Trọng Sang 17/04/1999 Cắt gọt kim loại
50 La Văn Sơn 06/09/1999 Cắt gọt kim loại
51 Nghĩa Mã Sơn 08/10/1997 Cắt gọt kim loại
52 Nguyễn Hồng Sơn 20/10/1999 Cắt gọt kim loại
53 Nguyễn Văn  Sơn 20/05/1999 Cắt gọt kim loại
54 Bùi Thái Tài 06/08/1999 Cắt gọt kim loại
55 Trần Minh Tâm 18/11/1999 Cắt gọt kim loại
56 Nguyễn Tiến Thành 24/07/1999 Cắt gọt kim loại
57 Hoàng Trung Thống 20/07/1999 Cắt gọt kim loại
58 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 18/12/1999 Cắt gọt kim loại
59 Bùi Lê Toàn Trí 10/06/1999 Cắt gọt kim loại
60 Nguyễn Lâm Trường 15/05/1999 Cắt gọt kim loại
61 Nguyễn Vũ Tùng 09/07/1999 Cắt gọt kim loại
62 Lầu Triệu 26/03/1999 Cắt gọt kim loại
63 HVING Y VINH 06/10/1999 Cắt gọt kim loại
64 Phạm Quang Vinh 22/04/1999 Cắt gọt kim loại
65 Phạm Anh 09/09/1999 Cắt gọt kim loại
66 Trương Minh Y 11/08/1997 Cắt gọt kim loại
67 Cao Xuân Hưng 15/09/1999 Hàn
68 Nguyễn Thành Nhân 12/01/1999 Hàn

 

* Ghi chú:

- Trường hợp thí sinh nào chưa có tên trong danh sách trúng tuyển hoặc thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ số điện thoại (Thầy Hoàng): 0906895863 hoặc (Cô Hà): 0989343028.

- Cần biết thêm thông tin chi tiết về nghề Cắt gọt kim loại và nghề Hàn, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0908 459 160 (Thầy Sơn) - Trưởng Khoa Cơ khí.


.:Trở lại:.

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP