Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD161KE phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD161KE; Khóa 2016

 

STT Họ Tên Năm  sinh  Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Lý Thị Vân Anh 11/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Trần Thị Thúy Duyên 23/06/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Lê Thị Giang 02/01/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Nguyễn Thị Thu Hương 17/01/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Nguyễn Thị Thanh Hương 28/10/1998 Đến ngày 31/8/2017    353,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Lê Thị Ngọc Lan 21/05/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Võ Thị Thảo My 08/07/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Trần Thúy Ngân 28/04/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Nguyễn Ngọc Như Phương 15/09/1998 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Hoàng Thị Phương 21/07/1997 Đến ngày 31/8/2017    315,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Lê Minh Sang 30/05/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Hoàng Thị Tuyền 25/06/1997 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Lại Thị Tuyết Thu 03/06/1998 Đến ngày 31/8/2017    351,000   Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Nguyễn Thị Kiều Trinh 20/05/1998 Đến ngày 31/8/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Lê Thị Hoa Búp 07/12/1998 Đến ngày 30/9/2017    324,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Lưu Thị Minh  Huyền 11/04/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Nguyễn Thị Lan 30/08/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Đoàn Phạm Mỹ  Linh 08/07/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Hoàng Nhật Linh 16/09/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Lê Phúc Minh Thư 12/12/1998 Đến ngày 30/9/2017    324,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/09/1996 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Trần Nguyễn Lệ  Trinh 30/04/1998 Đến ngày 30/9/2017    439,000   Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Đinh Thị Lan  Thanh 24/08/1998 Đến ngày 31/12/2017    351,000   Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018
24 Bùi Thị Thu Hằng 18/10/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Hoàng Thị Hậu 15/10/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Lâm Thị Ngọc Minh 02/11/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Lê Thị Ngọc 10/08/1998 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP