Danh sách học sinh, sinh viên. Nhóm 7 khóa 2017 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NỘP TIỀN BHYT BỔ SUNG NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 125/TB-CĐNCNCĐA, 01/9/2017)

  Nhóm 7, khóa 2017

 

Mức đóng: 29,250 đồng/ tháng x số tháng bổ sung (tùy theo thời hạn thẻ cũ).

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/09/2017: Đóng bổ sung: 88.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/10/2017: Đóng bổ sung: 59.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/11/2017: Đóng bổ sung: 30.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/12/2017: Không đóng bổ sung (trừ những học sinh,sinh viên chưa đóng lần đầu) 

 

Stt Họ đệm Tên Ngày sinh Nguyện
 vọng 1
Đã Nộp
khi nhập học
Số tiền
 phải nộp bổ sung
Ghi rõ thời hạn thẻ cũ
1 Đỗ Phương Nam 03/06/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
2 Trần Văn Nhất 17/09/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
3 Phùng Xuân Đạt 18/12/1999 Cơ điện tử     351,000    
4 Nguyễn Hoàng Hân 20/12/1998 Công nghệ ô tô               -      
5 Điểu Văn Hên 20/12/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
6 Đặng Đào Duy Khương 07/02/1999 Công nghệ ô tô               -      
7 Đặng Phương Nam 04/05/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
8 Hoàng Xuân Nghĩa 16/09/1999 Công nghệ thông tin     351,000    
9 Nguyễn Thị Thăng Trầm 20/09/1999 Công nghệ thông tin               -      
10 Nguyễn Kim Chi 31/03/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    
11 Đào Đăng Đạt 05/03/1997 Điện tử công nghiệp     351,000    
12 Phan Trọng Hiếu 30/12/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    
13 Nguyễn Công Quang 15/09/1999 Thiết kế đồ họa     351,000    

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP