Danh sách học sinh, sinh viên. Nhóm 4 khóa 2017 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NỘP TIỀN BHYT BỔ SUNG NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 125/TB-CĐNCNCĐA, 01/9/2017)

  Nhóm 4, khóa 2017

 

Mức đóng: 29,250 đồng/ tháng x số tháng bổ sung (tùy theo thời hạn thẻ cũ).

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/09/2017: Đóng bổ sung: 88.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/10/2017: Đóng bổ sung: 59.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/11/2017: Đóng bổ sung: 30.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/12/2017: Không đóng bổ sung (trừ những học sinh,sinh viên chưa đóng lần đầu) 

 

Stt Họ đệm Tên Ngày sinh Nguyện
 vọng 1
Đã Nộp
khi nhập học
Số tiền
 phải nộp bổ sung
Ghi rõ thời hạn thẻ cũ
1 Nguyễn Thành Nhân 31/10/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
2 Phạm Huy  Duy 21/03/1999 Điện công nghiệp     351,000    
3 Phạm Minh Hậu 15/08/1999 Điện công nghiệp               -      
4 Bùi Văn Hổ 08/01/1999 Điện công nghiệp     351,000    
5 Phạm Văn Hổ 08/05/1998 Điện công nghiệp     351,000    
6 Phan Văn Hoan 28/09/1999 Điện công nghiệp     351,000    
7 Mai Hoàng Hùng 14/03/1998 Điện công nghiệp     351,000    
8 Đỗ Thế Huy 07/06/1999 Điện công nghiệp     351,000    
9 Trương Chí  Linh 09/11/1999 Điện công nghiệp               -      
10 Ninh Tiến Long 03/10/1998 Điện công nghiệp     351,000    
11 Nguyễn Thế Long 29/12/1998 Điện công nghiệp     351,000    
12 Hồng Minh Nghiệp 07/06/1999 Điện công nghiệp               -      
13 Nguyễn Văn Nhã 09/12/1999 Điện công nghiệp     351,000    
14 Phan Hữu Phúc 09/11/1999 Điện công nghiệp     351,000    
15 Ngô Hoài Phương 21/01/1999 Điện công nghiệp     351,000    
16 Phạm Thanh Sơn 14/04/1998 Điện công nghiệp     351,000    
17 Nguyễn Văn Tâm 01/11/1997 Điện công nghiệp     351,000    
18 Nguyễn Hữu  Thái 29/09/1999 Điện công nghiệp     351,000    
19 Phạm Minh Trung 25/05/1998 Điện công nghiệp     351,000    
20 Lâm Thanh Ngọc Trường 04/01/1999 Điện công nghiệp     351,000    
21 Nguyễn Quốc Cường 29/10/1997 Điện tử công nghiệp     351,000    
22 Nguyễn Tấn Đạt 30/01/1995 Điện tử công nghiệp     351,000    
23 Nguyễn Thị Hồng Gấm 05/05/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    
24 Nguyễn Huỳnh Tấn Giang 10/12/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    
25 Nguyễn Thị Lụa 15/12/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    
26 Đinh Văn Lực 31/03/1998 Điện tử công nghiệp               -      
27 Trần Văn Quý 17/06/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    
28 Bùi Nhật Tân 04/01/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    
29 Hoàng Thị Thúy 10/04/1998 Điện tử công nghiệp               -      
30 Lê Văn Tới 05/12/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    
31 Đỗ Thanh Tuấn 09/01/1998 Điện tử công nghiệp     351,000    

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP