Danh sách học sinh, sinh viên. Nhóm 3 khóa 2017 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NỘP TIỀN BHYT BỔ SUNG NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 125/TB-CĐNCNCĐA, 01/9/2017)

  Nhóm 3, khóa 2017

 

Mức đóng: 29,250 đồng/ tháng x số tháng bổ sung (tùy theo thời hạn thẻ cũ).

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/09/2017: Đóng bổ sung: 88.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/10/2017: Đóng bổ sung: 59.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/11/2017: Đóng bổ sung: 30.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/12/2017: Không đóng bổ sung (trừ những học sinh,sinh viên chưa đóng lần đầu) 

 

Stt Họ đệm Tên Ngày sinh Nguyện
 vọng 1
Đã Nộp
khi nhập học
Số tiền
 phải nộp bổ sung
Ghi rõ thời hạn thẻ cũ
1 Đinh Tuấn Anh 20/05/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
2 Trần Đức Công 09/02/1998 Công nghệ ô tô     351,000    
3 Trịnh Tiến Đạt 24/10/1999 Công nghệ ô tô               -      
4 Vũ Văn Đoàn 23/08/1999 Công nghệ ô tô               -      
5 Huỳnh Khánh Duy 19/11/1999 Công nghệ ô tô               -      
6 Lương Quang Hậu 07/06/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
7 Nguyễn Đăng Hòa 19/04/1997 Công nghệ ô tô     351,000    
8 Nguyễn Văn Hoàng 07/08/1997 Công nghệ ô tô     351,000    
9 Huỳnh Hoàng Huy 04/05/1998 Công nghệ ô tô     351,000    
10 Huy 29/03/1998 Công nghệ ô tô     351,000    
11 Bùi Nguyên Khánh 05/11/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
12 Phạm Trung Kiên 15/10/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
13 Lê Mạnh Linh 02/02/1997 Công nghệ ô tô               -      
14 Trần Danh Phương 24/12/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
15 Ngô Anh Quốc 25/09/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
16 Nguyễn Văn Sơn 25/03/1999 Công nghệ ô tô               -      
17 Nguyễn Đức Tài 07/11/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
18 Phạm Hoàng Thái 02/08/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
19 Nguyễn Hoàng Thái 31/05/1996 Công nghệ ô tô     351,000    
20 Nguyễn Duy Thành 21/03/1998 Công nghệ ô tô     351,000    
21 Phạm Quốc Thịnh 18/12/1999 Công nghệ ô tô               -      
22 Dương Đức Thọ 19/09/1999 Công nghệ ô tô               -      
23 Nguyễn Bảo Trịnh 04/01/1999 Công nghệ ô tô               -      
24 Trần Văn Trung 20/10/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
25 Huỳnh Nhật Trường 21/01/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
26 Nguyễn Văn Trường 15/02/1996 Công nghệ ô tô     351,000    
27 Nguyễn Anh Tuấn 07/05/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
28 Nguyễn Văn Tùng 17/02/1996 Công nghệ ô tô     351,000    
29 Nguyễn Hoàng Việt 09/06/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
30 Hoàng Văn 30/04/1999 Công nghệ ô tô               -      
31 Võ Ngọc Cảnh 24/08/1999 Điện tử công nghiệp               -      

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP