Danh sách học sinh, sinh viên. Nhóm 1 khóa 2017 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NỘP TIỀN BHYT BỔ SUNG NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 125/TB-CĐNCNCĐA, 01/9/2017)

  Nhóm 1, khóa 2017

 

Mức đóng: 29,250 đồng/ tháng x số tháng bổ sung (tùy theo thời hạn thẻ cũ).

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/09/2017: Đóng bổ sung: 88.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/10/2017: Đóng bổ sung: 59.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 30/11/2017: Đóng bổ sung: 30.000 đồng

- Nếu thời hạn thẻ cũ 31/12/2017: Không đóng bổ sung (trừ những học sinh,sinh viên chưa đóng lần đầu) 

 

Stt Họ đệm Tên Ngày sinh Nguyện
 vọng 1
Đã Nộp
khi nhập học
Số tiền
 phải nộp bổ sung
Ghi rõ thời hạn thẻ cũ
1 Lại Quốc Bảo 11/10/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
2 Nguyễn Thanh Bình 15/05/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
3 Trần Hùng Cương 05/12/1998 Cắt gọt kim loại     351,000    
4 Nguyễn Bá Đạt 10/03/1998 Cắt gọt kim loại     351,000    
5 Nguyễn Minh Đức 06/06/1998 Cắt gọt kim loại               -      
6 Dương Lê Hoàng Duy 17/07/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
7 Huỳnh Phúc Hậu 22/06/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
8 Trần Minh Hùng 30/08/1999 Cắt gọt kim loại               -      
9 Hoàng Quang Huy 05/06/1999 Cắt gọt kim loại               -      
10 Trần Văn Huy 04/01/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
11 Nguyễn Duy Kha 20/10/1999 Cắt gọt kim loại               -      
12 Trần Duy Khánh 08/08/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
13 Lê Đình Lương 04/02/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
14 Nguyễn Thanh Phong 19/12/1998 Cắt gọt kim loại     351,000    
15 Phạm Văn  Sang 05/06/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
16 Nguyễn Thanh Sơn 10/03/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
17 Nguyễn Thông 24/10/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
18 Nguyễn Tiến Hoàng Trường 19/02/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
19 Nguyễn Anh 08/09/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
20 Nguyễn Văn Tuấn 27/06/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
21 Vũ Thanh Tùng 03/01/1996 Cắt gọt kim loại     351,000    
22 Nguyễn Thanh Tùng 19/06/1999 Cắt gọt kim loại     351,000    
23 Nguyễn Công Hậu 14/02/1999 Cơ điện tử     351,000    
24 Ngô Minh Hoàng 16/05/1999 Cơ điện tử     351,000    
25 Phan Đình Hướng 30/09/1999 Cơ điện tử     351,000    
26 Võ Quốc Huy 13/03/1999 Cơ điện tử     351,000    
27 Huỳnh Văn Khánh 28/07/1999 Cơ điện tử               -      
28 Nguyễn Văn Khánh 16/10/1999 Cơ điện tử     351,000    
29 Nguyễn Anh Khôi 09/06/1999 Cơ điện tử     351,000    
30 Bùi Tấn Lộc 21/10/1995 Cơ điện tử     351,000    
31 Phan Thành Long 13/04/1999 Công nghệ ô tô     351,000    
32 Đào Duy Vĩnh 26/11/1996 Công nghệ ô tô     351,000    
33 Đinh Ngọc Hùng 13/12/1997 Điện công nghiệp     351,000    
34 Nguyễn Hoàng Thanh Sang 12/12/1999 Điện tử công nghiệp     351,000    

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP