Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD151KE phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD151KE; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm  sinh
Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp Giá trị thẻ mới
1 Lê Thị Phương Thanh 05/08/1997 Đến ngày 31/8/2017 351,000 Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Mai Nguyễn Thanh Trúc 22/06/1997 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Trần Thị Thanh Tuyền 19/12/1996 Đến ngày 31/8/2017 315,000 Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Lê Thị Kim Chi 13/04/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Biện Thị Kiều Diễm 28/12/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Nguyễn Thị Thanh Thủy 29/03/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Lê Thị Thu Vân 16/07/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Nguyễn Thị Chuyên 13/01/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Nguyễn Thị Dung 08/12/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Đinh Thị Thu Lam 22/10/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Lý Huyền Ly 27/11/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/08/1993 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Lê Thị Kim Thi 20/04/1992 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Đoàn Thị Thúy 15/11/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP