Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD151CG2 phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018 Ngày:14/09/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN PHẢI NỘP TIỀN BHYT NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo thông báo số 121/TB-CĐNCNCĐA, 22/8/2017)

Lớp: CD151CG2; Khóa 2015

 

Stt Họ Tên Năm sinh Thời hạn thẻ cũ Số tiền phải nộp  Giá trị thẻ mới
1 Vũ Huy Bình 15/12/1996 Đến ngày 31/8/2017 351,000 Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2018
2 Dương Quốc Tuấn 02/04/1997 Đến ngày 31/8/2017 381,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
3 Lê Văn Trúc 25/03/1997 Đến ngày 31/8/2017 351,000 Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2018
4 Đàm Văn Điệp 12/06/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
5 Mai Thành Lập 31/10/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
6 Đàm Minh Sang 10/05/1995 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
7 Ngô Thanh Tuấn 06/05/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
8 Phạm Ngọc Tường 11/11/1996 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
9 Nguyễn Văn Thừa 19/02/1997 Đến ngày 30/9/2017 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
10 Trương Minh Triều 26/08/1997 Đến ngày 30/9/2017 324,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
11 Nguyễn Văn Hoàng 02/05/1997 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
12 Vũ Trọng Tuân 20/09/1997 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
13 Trần Đức Thành 26/08/1996 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
14 Lê Bá Thống 09/03/1997 Đến ngày 31/10/2017 410,000 Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018
15 Ngô Cẩm Bình 30/08/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
16 Lê Thanh Cao 12/07/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
17 Lê Huỳnh Đức 21/09/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
18 Trần Anh Duy 25/02/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
19 Lê Đăng Khánh 24/09/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
20 Trần Ngọc Tấn Phát 17/01/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
21 Trần Thanh Qui 20/12/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
22 Trần Hoàng Thái 14/11/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
23 Hoàng Minh Thành 23/03/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
24 Phùng Nghiệp Tiên 23/02/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
25 Dương Nhật Tiến 12/11/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
26 Đoàn Duy Trung 03/07/1991 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
27 Nguyễn Huy Tùng 23/12/1996 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
28 Mông Ngọc Vui 04/04/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018
29 Nguyễn Minh Vương 18/01/1997 Chưa tham gia BHYT 439,000 Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP