Chúc mừng 12 Tân Kỹ sư thực hành đã có việc làm ngay sau ngày thi tốt nghiệp.Ngày:06/08/2016

 Một số Hình ảnh trong buổi phỏng vấn tuyển dụng ngày 22/6/2015 tại Phòng họp A.Nguồn tin: Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

Thái Dương


.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP