Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác học sinh - sinh viênNgày:13/06/2017

1. Chức năng

    a)   Tham mưu, giúp Hiệu trưởng phụ trách công tác tuyển sinh của Nhà trường.

    b)  Là đầu mối tiếp nhận, lưu trữ, cung cấp: thông tin, tư liệu liên quan đến các hoạt động của Nhà trường để phục vụ công tác truyền thông trong và ngoài trường.

 2. Nhiệm vụ

     

      - Lập kế hoạch, đề xuất phương án và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh các trình độ đào tạo: Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn.

      - Quản lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác tuyển sinh đúng theo quy định tuyển sinh hiện hành.
 

       - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét tuyển, thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học;

         - Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai làm thủ tục tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào nhập học.

       - Phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn;

       - Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tuyển sinh.

    b) Công tác truyền thông

 

       - Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, trường học, cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan để tổ chức các sự kiện, tuyên truyền thông tin, quảng bá hình ảnh của trường tới cộng đồng.

       - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan để viết bài PR, làm phim giới thiệu, phóng sự về trường.

       - Xây dựng, phát triển và lưu trữ, quản lý thông tin, tư liệu liên quan đến các hoạt động của Nhà trường;

       - Xây dựng, quản lý Phòng Truyền thống của Trường.

       - Phối hợp với Phòng Đào tạo quản lý và khai thác thông tin sinh viên sau tốt nghiệp;

       Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Phòng Tuyển sinh – Truyền thông.
 

 

Thông tin liên hệ :


Địa chỉ : Phòng Tuyển sinh Truyền thông - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An, số 90, đường 30/4, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:  0650 3 774.654
Email : tuyensinh@dongan.edu.vn

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP