TIN TỨC - SỰ KIỆN

     Câu lạc bộ điện tử Đồng An tên tiếng anh DongAn Electronics clup (viết tắt DAEC) là câu lạc bộ đầu tiên do khoa điện thành lập từ tháng 10 năm 2017. Ban đầu, do một nhóm sinh viên trong khoa điện với mục đích tạo ra môi trường cùng giúp nhau rèn luyện và trau dồi kĩ năng cũng như nghiên cứu khoa học hiệu quả hơn. Mặc dù mới đi vào hoạt động và phát triển, CLB đã và đang phát triển trên đường đi của mình với một đội ngũ các thành viên năng động và đầy nhiệt huyết. Môi trường CLB điện tử thích hợp cho các sinh viên rèn luyện và phát triển kĩ năng bản thân như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản lí, làm việc nhóm, thuyết trình.

Thang Trung Nguyen,  Thuan Thanh Nguyen, Dieu Ngoc Vo; An effective cuckoo search algorithm for large-scale combined heat and power economic dispatch problem; Neural Comput & Applic (2017). doi:10.1007/s00521-017-2941-8

Thuan Thanh Nguyen, Thang Trung Nguyen, Anh Viet Truong, Quyen Thi Nguyen, Tuan Anh Phung;Multi-objective electric distribution network reconfiguration solution using runner-root algorithm; Applied Soft Computing; http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2016.12.018.

Khoa Điện với bảng thành tích về Giải thường Nghiên cứu khoa học - Hội thi các cấp và Khen thưởng của Chủ tịch UBND Tình Bình Dương qua các học kỳ.

Trang: 1-2-3-4-5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP