THÔNG BÁO

Viet Thai International đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Kế toán doanh thu. Mức lương từ 8.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng. Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2018.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ đang có nhu cầu tuyển dụng Kế toán bán hàng. Mức lương từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2018.

Công ty TNHH TMDV Ánh Minh Cường đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên kế toán công nợ. Mức lương từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng/tháng. Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2017.

Công ty Cổ phần SX TM Lý Bảo Minh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Kế toán thanh toán. Mức lương từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/ tháng. Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017.

Trang: 1-2-3-4-5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP