Tài chính

Thông báo V/v thu học phí và các khoản thu trong học kì II, năm học 2014 - 2015

Nhà trường thông báo về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh, sinh viên trong học kỳ II, năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:


Trang: 1