Thông điệp lãnh đạo

Hai Anh hùng lao động với sứ mệnh đưa Đồng An trở thành trường Cao đẳng hàng đầu Việt Nam.

Khi thiên thời, địa lợi đã hội tụ, sự chung tay của hai anh hùng lao động dấy lên một niềm kì vọng to lớn.

Thông điệp lãnh đạo

Thông điệp từ lãnh đạo


Trang: 1